info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Protecció social de les treballadores de la maduixa al Marroc

Treballem amb 20.000 dones que recullen maduixa a la regió de Larache i de Moulay Bousselham perquè tinguin unes condicions de treball dignes. Des que vam començar fa tot just dos anys, hem aconseguit grans èxits. Un grup d'importadors britànics ja ha dit que no acceptarà maduixes produïdes sense complir drets laborals bàsics.

Accions realitzades

Les condicions de treball i els ingressos de les marroquines que recullen maduixa deixen molt a desitjar. Tot i que el Govern del Marroc aposta fermament per aquest sector (preveu triplicar la producció de la maduixa per al 2020), les dones que es troben al final de la cadena productiva treballen en unes condicions pèssimes a canvi d'uns sous de misèria. En Oxfam Intermón donem suport a 20.000 treballadores de la maduixa perquè siguin conscients dels seus drets econòmics i ciutadans i els defensin: una forma de construir lideratges entre les dones rurals. Per garantir la sostenibilitat en el futur de tot aquest treball, col · laborem amb diverses organitzacions marroquines, les institucions governamentals, els empresaris locals i fins i tot els importadors estrangers, als quals demanem que vetllin per comprar maduixes recollides segons els estàndards mínims.

Aquestes són les principals accions realitzades:

 • Treball d'incidència i sensibilització amb les treballadores de la maduixa i la societat civil. El 90% de les persones que recullen maduixa al Marroc són dones. Destaca l'impuls de "caravanes de sensibilització" que van als anomenats "douars", petits pobles creats al costat dels camps de producció de maduixa. També hem donat suport a la creació de la Unitat per la defensa dels treballadors agrícoles que agrupa 20 organitzacions.
 • Promoció del diàleg amb els empresaris del sector, les institucions governamentals i els importadors de maduixa marroquina. La seva participació és imprescindible per garantir la viabilitat del programa. La implicació dels importadors és clau si tenim en compte que el 80% de la producció de maduixa marroquina es destina a l'exportació.

 • Creació d'un Observatori encarregat de recollir testimonis i acompanyar i orientar les dones víctimes de violacions dels seus drets laborals.

 • Promoció i reforç de les capacitats de les treballadores de la maduixa com a defensores dels seus drets. Això inclou el nostre acompanyament en la constitució de l'Associació de Dones que treballen a la maduixa.

 • Regulació de les actes de naixement i de matrimoni. En els "douars", moltes dones no tenen aquests papers, imprescindibles per donar-se d'alta a la seguretat social marroquina o per poder inscriure els seus fills i filles a l'escola. En aquest sentit, hem contribuït a que el Tribunal de Justícia de la ciutat de Larache creï un "tribunal ambulant" amb capacitat per fer aquests papers en els propis "douars"..

El programa Justícia de Gènere està gestionat per Oxfam Intermón al Marroc i cofinançat per l'AECID, la Generalitat Valenciana, Oxfam Novib i Oxfam Intermón. Rep un finançament total de 2.245.570 euros.

Primers èxits
 • Entre 2011 i 2012, 9.996 treballadores de la maduixa sensibilitzades en 60 "douars" gràcies a les caravanes de sensibilització..

 • Han augmentat un 52% les persones inscrites a la Seguretat Social marroquina.

 • S'han produït 60 noves afiliacions de dones de cadenes locals des de les que poden defensar els seus drets. Així mateix, s'han format 56 dones perquè siguin promotores dels drets laborals.

 • Els empresaris marroquins productors de maduixa, que són els que contracten la majoria de la mà d'obra, s'han mostrat oberts a complir les lleis i el codi de treball.

 • S'han organitzat espais d'intercanvi i sensibilització amb els empresaris de la maduixa, per part dels actors institucionals, incloent-hi la Delegació regional del treball.

 • S'han tractat 499 casos de dones que no tenien document d'identitat i que no podien beneficiar-se de la protecció social.

 • A l'octubre de 2012, vam promoure una trobada entre importadors i distribuïdors anglesos de maduixa natural i exportadors i productors de maduixa marroquins. En aquest marc aconseguim que una delegació de 20 clients estrangers visités el nostre programa amb les dones que recullen maduixa. Després de la seva visita, van afirmar que no anaven a comprar maduixa recollida en condicions laborals injustes.
"Em va impressionar el treball que Oxfam està duent a terme al Marroc. Per a mi va ser un privilegi escoltar les treballadores de la maduixa en directe. Sempre que faig viatges de negocis em pregunto què podem fer per canviar les seves condicions laborals. M'agradaria fer-ho però sento que només és complicat. Per això, va ser meravellós veure un exemple d'un programa que està aconseguint grans canvis. Si us plau, segueixin fent tan bona feina”.
Testimoni d'un importador anglès
Pròxims passos

A partir del proper mes de febrer de 2013 vam ampliar el camp d'acció del nostre programa de Justícia de Gènere a una nova zona del Marroc, la regió de Garb-Chrarda-Beni Hsen, gràcies al suport de la Unió Europea i amb un pressupost aproximat de 1.000.000 euros. Amb aquest pas, estarem cobrint gairebé totes les àrees de producció de maduixa del Marroc. Es posaran en marxa programes pilot de desenvolupament, en particular en relació amb la preservació del medi ambient i la recerca de fonts alternatives d'ingressos per a les dones treballadores.

Paral·lelament, estem analitzant juntament amb Oxfam França la possibilitat de treballar en aliança amb importadors francesos, i explorant l'opció de treballar amb els importadors de maduixa a Espanya.

A més, hem realitzat un diagnòstic sobre la violència de gènere que pateixen les dones en aquestes zones per treballar amb associacions especialitzades en la lluita contra la violència, tant en l'àmbit laboral com familiar.