info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Organització

La nostra fundació està regida per un Patronat de 14 professionals vinculats al món acadèmic, de l'empresa i de la solidaritat. Amb el seu suport i assessorament, els qui integrem IO, voluntaris/àries, col·laboradors/es i membres en plantilla, lluitem a favor de la justícia i de la pau.

Grupo formando el logotipo de Oxfam Intermón. (C) Pablo Tosco / Oxfam Intermon

DOCUMENTS RELACIONATS