info@OxfamIntermon.org | 902 330 331 | 933 780 165

FAQS

Revista

La Revista Oxfam Intermón us explica què fem, per què ho fem i amb qui. Obre les portes d'un Oxfam Intermón que vol ser cada dia més transparent i rendir comptes de les seves accions, però també que ofereix reportatges i notícies del món i seccions per viure la solidaritat de forma amena i participativa.

Últim número

Portada de la revista de novembre de 2013

Nº 29

 

  • Síria: Vides a l'exili
  • Burkina Faso: Aliments amb poder
  • Memòria 2012-2013: Què hem aconseguit
  • Comerç just: Novetats per Nadal
Castellano(PDF) 4369.7 Kb
Català(PDF) 3889.4 Kb

Anteriors

Nº 28
03 Setembre 2013

Portada de la revista de setembre de 2013
Castellano(PDF) 3276 Kb
Català(PDF) 3276 Kb

Nº 27
06 Maig 2013

Portada de la revista de maig de 2013
Castellà(PDF) 4432.8 Kb
Català(PDF) 4427.7 Kb

Nº 26
27 Novembre 2012

castellano(PDF) 4424.9 Kb
català(PDF) 4846.3 Kb

JavaScript is required to use this web. Please, enable JavaScript in your browser and reload the page.