info@OxfamIntermon.org | 902 330 331 | 933 780 165

FAQS

Revista

La Revista Oxfam Intermón us explica què fem, per què ho fem i amb qui. Obre les portes d'un Oxfam Intermón que vol ser cada dia més transparent i rendir comptes de les seves accions, però també que ofereix reportatges i notícies del món i seccions per viure la solidaritat de forma amena i participativa.

Ja pots veure la revista a la tablet!

A més, hi trobareu vídeos, fotos i contingut addicional

 

 

Últim número

Nº 38

  • Burkina Faso - El canvi climàtic perjudica més els qui tenen menys
  • Oxfam en acció - Herois i heroïnes de la nostra vida quotidiana
  • 2015-16 - Resum d'activitats
  • L'altra botiga - El consum com a palanca de canvi

Ver la revista on line

català(PDF) 9664.8 Kb
castellà(PDF) 10198.9 Kb

Anteriors

Nº 37
01 Setembre 2016

castellano(PDF) 6124 Kb
catalán(PDF) 6130 Kb

Nº 36
01 Maig 2016

Català(PDF) 2232.7 Kb
Castellà(PDF) 2227.5 Kb

Nº 35
01 Desembre 2015

Castellà(PDF) 2628.9 Kb
Català(PDF) 2636.6 Kb