info@OxfamIntermon.org | 902 330 331 | 933 780 165

FAQS

Transparència

La transparència i la rendició de comptes són signes de la identitat d'Oxfam Intermón. Com posa de manifest la nostra visió, apostem per ser una organització cada dia més eficaç, eficient, ben gestionada, orientada a resultats, transparent i compromesa amb rendir comptes a la societat. Per aquesta raó seguim els indicadors de transparència que impulsa la Coordinadora d'ONG per al Desenvolupament Espanya (CONGDE).

Transparència (c) Oxfam Intermón

Pots consultar el resultat de l'anàlisi què ens hem sotmès per avaluar el nostre seguiment dels indicadors de la Coordinadora d'ONG - Espanya.

DOCUMENTOS DESCARGABLES

Política de transparència i rendició de comptes

La transparència i la rendició de comptes són dos aspectes claus per mantenir la confiança i la credibilitat de la societat en les ONG.

Política de responsabilitat social organitzativa

Dissenyem i implementem les polítiques i els processos que guien la consecució dels nostres objectius i garanteixen la coherència, l'eficiència, el rigor, el control i l'optimització en la gestió dels nostres recursos. Tot això, seguint criteris de responsabilitat social pel que fa a l'impacte de la nostra activitat en matèria ambiental, social i laboral.

Codi de conducta de les ONG

S'adhereixen totes les persones que formen part del nostre equip operatiu i defineix les seves responsabilitats (i límits) en l'exercici del seu treball dins de l'organització.

Codi de conducta per al desenvolupament del Fundraising a Espanya.

Conjunt de principis i valors, que des de l'ètica, orienten l'exercici professional de la captació de fons, amb independència de l'àmbit d'actuació pel qual s'estigui recaptant fons.

Codi de conducta Relatiu al Socors en casos de desastre

Per al Moviment Internacional de la Creu Vermella i de la Mitja Lluna Vermella i les Organitzacions No Governamentals.

Carta de Responsabilitats de les Organitzacions No Governamentals Internacionals

Principis de l'Organització Mundial de Comerç Just (WFTO Standards)

Estàndards de comerç just definits per la WFTO (World Fair Trade Organization).

Receptes per canviar el món

Alto al fracaso: Reconsiderar siete años de políticas fallidas en Gaza

La más reciente escalada de violencia en Gaza y el sur de Israel ha acarreado un coste humano terrible. Han muerto más de 1.500 civiles en Gaza y seis en Israel. Más de 100.000 palestinos han perdido sus hogares y, en Gaza, se ha destruido infraestructura civil básica cuyo valor asciende a miles de millones de dólares. El recientemente anunciado alto el fuego es sin duda bienvenido, pero se trata solo del primer paso de un largo camino para lograr una paz duradera.

A menos que se alcancen soluciones a largo plazo que garanticen el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de Gaza, no dejarán de sucederse frecuentes escaladas militares que redundarán en un aumento de la inseguridad tanto de israelíes como de palestinos. La política de separación aplicada por el Gobierno israelí, aislando política y físicamente a Gaza de Cisjordania, ha dado lugar a la fragmentación de los Territorios Palestinos Ocupados y constituye uno de los principales obstáculos para alcanzar una paz duradera.

El conflicto entre palestinos e israelíes necesita una solución política a largo plazo, que comience con un alto el fuego duradero, continúe con el fin del bloqueo a Gaza y concluya con una paz negociada basada en el derecho internacional.