info@OxfamIntermon.org | 902 330 331 | 933 780 165

FAQS

Transparència

La transparència i la rendició de comptes són signes de la identitat d'Oxfam Intermón. Com posa de manifest la nostra visió, apostem per ser una organització cada dia més eficaç, eficient, ben gestionada, orientada a resultats, transparent i compromesa amb rendir comptes a la societat. Per aquesta raó seguim els indicadors de transparència que impulsa la Coordinadora d'ONG per al Desenvolupament Espanya (CONGDE).

Transparència (c) Oxfam Intermón

Pots consultar el resultat de l'anàlisi què ens hem sotmès per avaluar el nostre seguiment dels indicadors de la Coordinadora d'ONG - Espanya.

DOCUMENTOS DESCARGABLES

Política de transparència i rendició de comptes

La transparència i la rendició de comptes són dos aspectes claus per mantenir la confiança i la credibilitat de la societat en les ONG.

Contracte Humanitari d’Oxfam

Com a part de la nostra missió de lluitar contra la pobresa i la injustícia a tot el món, els membres de la confederació Oxfam Internacional es compromet en el desenvolupament d’un marc global al voltant de la prevenció i resposta de grans emergències.

Política de responsabilitat social organitzativa

Dissenyem i implementem les polítiques i els processos que guien la consecució dels nostres objectius i garanteixen la coherència, l'eficiència, el rigor, el control i l'optimització en la gestió dels nostres recursos. Tot això, seguint criteris de responsabilitat social pel que fa a l'impacte de la nostra activitat en matèria ambiental, social i laboral.

Codi de conducta de les ONG

S'adhereixen totes les persones que formen part del nostre equip operatiu i defineix les seves responsabilitats (i límits) en l'exercici del seu treball dins de l'organització.

Codi de conducta per al desenvolupament del Fundraising a Espanya.

Conjunt de principis i valors, que des de l'ètica, orienten l'exercici professional de la captació de fons, amb independència de l'àmbit d'actuació pel qual s'estigui recaptant fons.

Codi de conducta Relatiu al Socors en casos de desastre

Per al Moviment Internacional de la Creu Vermella i de la Mitja Lluna Vermella i les Organitzacions No Governamentals.

Carta de Responsabilitats de les Organitzacions No Governamentals Internacionals

Principis de l'Organització Mundial de Comerç Just (WFTO Standards)

Estàndards de comerç just definits per la WFTO (World Fair Trade Organization).

Receptes per canviar el món