info@OxfamIntermon.org | 902 330 331 | 933 780 165

FAQS

Informe econòmic

L'exercici 2014-15 es tanca amb un resultat comptable positiu d'1,4 milions d'euros que ha estat destinat íntegrament a enfortir les reserves de la Fundació, la qual cosa permet millorar la nostra solvència i liquiditat. Enguany hem destinat 6 milions d'euros més que l'exercici anterior a les nostres activitats missionals. L'augment se centra en les respostes humanitàries, especialment a Txad, per atendre a població refugiada i desplaçada del conflicte de República Centreafricana, i a Sudan del Sud, per respondre a la crisi alimentària.

ELS NOSTRES COMPTES

Exercici 2014-2015 (De l'1 d'abril de 2014 al 31 de març de 2015)

Ingressos

Privats 50.942.797 €
Socis i donants 32.289.899 €
Emergències 2.338.795 €
Herències i llegats 462.813 €
Vendes de comerç just i editorial 5.583.004 €
Aportacions d'altres Oxfam 5.577.531 €
Altres 4.690.755 €
Públics 31.379.236 € 
Govern espanyol 3.804.715 €
Unió Europea 16.049.458 €
Administracions autonòmiques i locals 4.292.163 €
Organismes multilaterals 7.218.680 €
Govern d’Andorra 14.219 €
   
TOTAL INGRESSOS 82.322.033 €
   
RESULTAT  
 

Despeses

Programes d’actuació 68.352.233 €
Cooperació Internacional 54.904.601 €
   Desenvolupament (38.700.712 €)
   Humanitària (16.203.889 €)
Campanyes de sensibilització 7.628.162  €
Comerç just i editorial. 5.819.470 €
 
Administració i captació de fons 12.605.530 €
Administració 4.242.602 €
Captació de fons 8.362.928 €
 
 
 
 
TOTAL DESPESES 80.957.763 €
  1.364.270 €