info@OxfamIntermon.org | 902 330 331 | 933 780 165

FAQS

Informe econòmic

En l’àmbit econòmic, i en un context de crisi i de retallades de l’ajuda oficial al desenvolupament, hem optat per una gestió prudent dels fons que gestionem, per la qual cosa les xifres que presentem mostren un superàvit. A més a més, hem fet un important esforç, que queda palès en les xifres, per destinar més fons directament a les nostres activitats missionals.

ELS NOSTRES COMPTES

Exercici 2012-2013 (De l'1 d'abril de 2012 al 31 de març de 2013)

Ingressos

Privats 52.485.239 €
Socis i donants 33.788.243 €
Herències i llegats 1.241.677 €
Vendes de comerç just i editorial 5.342.357 €
Aportacions d'altres Oxfam 7.944.000 €
Altres 1.343.541 €
Públics 30.507.505 €
Organismes multilaterals 4.831.458 €
Unió Europea 13.953.122 €
Govern espanyol 7.592.065 €
Administracions autonòmiques i locals 4.114.580 €
Govern d’Andorra 16.280 €
   
TOTAL INGRESSOS 82.992.744 €
   
RESULTAT  
 

Despeses

Programes d’actuació 69.557.499 €
Projectes de desenvolupament 30.293.137 €
Acció humanitària 26.855.285 €
Campanyes de sensibilització i educació 7.173.758  €
Comerç just i editorial. 5.235.319 €
 
Administració i captació de fons 11.410.622 €
Administració 4.314.993 €
Captació de fons 7.237.514 €
 
Provisió d’insolvències -482.780 €
 
 
TOTAL DESPESES 80.627.226 €
  2.365.518 €

Com obtenim els ingressos

Com obtenim els ingressos

Com distribuïm els nostres fons

Com distribuïm els nostres fons

JavaScript is required to use this web. Please, enable JavaScript in your browser and reload the page.