info@OxfamIntermon.org | 902 330 331 | 933 780 165

FAQS

Informe econòmic

L’exercici 2013-14 dóna un resultat comptable positiu de 2,4 milions d’euros. D’aquest import, hem destinat 761.000 euros a reconstituir les reserves de la fundació que, juntament amb l’import dotat en l’exercici anterior, ens està permetent millorar la nostra solvència i liquiditat. La resta del resultat la destinem a activitats de cooperació ja compromeses que, per prudència en l’ús dels nostres fons, hem aplaçat a l’exercici 2013-14, així com a un fons per a possibles emergències.

ELS NOSTRES COMPTES

Exercici 2013-2014 (De l'1 d'abril de 2013 al 31 de març de 2014)

Ingressos

Privats 50.341.268 €
Socis i donants 31.403.572 €
Emergències 2.879.624 €
Herències i llegats 894.629 €
Vendes de comerç just i editorial 5.144.107 €
Aportacions d'altres Oxfam 6.529.666 €
Altres 3.489.671 €
Públics 25.580.760 €
Govern espanyol 5.386.162 €
Unió Europea 11.585.547 €
Administracions autonòmiques i locals 4.160.014 €
Organismes multilaterals 4.403.913 €
Govern d’Andorra 45.124 €
   
TOTAL INGRESSOS 75.922.028 €
   
RESULTAT  
 

Despeses

Programes d’actuació 62.315.005 €
Projectes de desenvolupament 38.370.206 €
Acció humanitària 11.663.146 €
Campanyes de sensibilització i educació 6.967.127  €
Comerç just i editorial. 5.314.526 €
 
Administració i captació de fons 12.335.571 €
Administració 3.905.030 €
Captació de fons 8.430.541 €
 
Provisió d’insolvències -1.207.909 €
 
 
TOTAL DESPESES 73.442.668 €
  2.479.360 €

Com obtenim els ingressos

Com obtenim els ingressos

Com distribuïm els nostres fons

Com distribuïm els nostres fons

JavaScript is required to use this web. Please, enable JavaScript in your browser and reload the page.