info@OxfamIntermon.org | 902 330 331 | 933 780 165

FAQS

Informe econòmic

L’exercici 2013-14 dóna un resultat comptable positiu de 2,4 milions d’euros. D’aquest import, hem destinat 761.000 euros a reconstituir les reserves de la fundació que, juntament amb l’import dotat en l’exercici anterior, ens està permetent millorar la nostra solvència i liquiditat. La resta del resultat la destinem a activitats de cooperació ja compromeses que, per prudència en l’ús dels nostres fons, hem aplaçat a l’exercici 2013-14, així com a un fons per a possibles emergències.

ELS NOSTRES COMPTES

Exercici 2013-2014 (De l'1 d'abril de 2013 al 31 de març de 2014)

Ingressos

Privats 50.341.268 €
Socis i donants 31.403.572 €
Emergències 2.879.624 €
Herències i llegats 894.629 €
Vendes de comerç just i editorial 5.144.107 €
Aportacions d'altres Oxfam 6.529.666 €
Altres 3.489.671 €
Públics 25.580.760 €
Govern espanyol 5.386.162 €
Unió Europea 11.585.547 €
Administracions autonòmiques i locals 4.160.014 €
Organismes multilaterals 4.403.913 €
Govern d’Andorra 45.124 €
   
TOTAL INGRESSOS 75.922.028 €
   
RESULTAT  
 

Despeses

Programes d’actuació 62.315.005 €
Projectes de desenvolupament 38.370.206 €
Acció humanitària 11.663.146 €
Campanyes de sensibilització i educació 6.967.127  €
Comerç just i editorial. 5.314.526 €
 
Administració i captació de fons 12.335.571 €
Administració 3.905.030 €
Captació de fons 8.430.541 €
 
Provisió d’insolvències -1.207.909 €
 
 
TOTAL DESPESES 73.442.668 €
  2.479.360 €

Com obtenim els ingressos

Com obtenim els ingressos

Com distribuïm els nostres fons

Com distribuïm els nostres fons