info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Emergències. Salva vides. Cada segón compta

Gairebé 1 milió de persones afectades per la crisi al Sahel, beneficiades del suport Oxfam

La situació del Sahel al 2012 va fer saltar les alarmes de la comunitat internacional. Era molt recent el record de la terrible fam que va devastar al 2010-2011 la Banya d’Àfrica, i era imprescindible fer el possible perquè la història no es repetís. La resposta de les agències humanitàries internacionals va contribuir a evitar una catàstrofe. Des de l’inici de l’emergència al Sahel, la coalició Oxfam ha arribat a prop d’1 milió de persones, de les quals més o menys la meitat es van beneficiar de la resposta implementada per Oxfam Intermón. La intervenció ha inclòs activitats lligades a la seguretat alimentària, dirigides a les persones més afectades en situacions d’inseguretat alimentària extrema, i també accés a aigua, higiene i sanejament per a les comunitats. Des de desembre de 2011 fins a finals de març de 2013, hem dedicat directament a aquesta resposta gairebé 11 milions d’euros.

Des d’Oxfam, considerem tancada la resposta a la crisi alimentària, tot i que continuem treballant a les zones afectades per la vulnerabilitat amb programes de recuperació i desenvolupament.

(C) Pablo Tosco/Oxfam Intermón

Mamouna Ouedraogo a la comunitat de Fanka, a Burkina Faso, recull melca. Mamouna va ser beneficiària de les activitats de diners contra treball que Oxfam Intermón va implementar a la zona, greument afectada per la crisi alimentària del 2012. Els diners rebuts el va destinar a comprar un sac de cereals i, a canvi, va rebre suport tècnic per incrementar el rendiment dels seus camps.

(C) Pablo Tosco/Oxfam Intermón
Les dades de l'emergència

Al 2012, els països del Sahel van patir una crisi alimentària que va afectar uns 18 milions de persones. Al 2011, una pluviometria més baixa que la mitjana i mal repartida va afectar nombroses zones del Sahel. La sequera, combinada amb un alt preu dels aliments (en augment des del 2008), va impactar sobre les poblacions ja fragilitzades des de 2005 per les inundacions, la pujada de preus, sequeres i plagues dels cultius. Aquests efectes combinats van afectar sobretot les persones que situades en nivells de vulnerabilitat molt elevats i amb una capacitat de resiliència gairebé destruïda. Al conjunt del Sahel, la coalició Oxfam ha arribat a prop de 1 milió de persones, de les quals més o menys la meitat es van beneficiar de la resposta implementada per Oxfam Intermón.

Des de desembre de 2011 fins a finals de març de 2013, hem dedicat directament a aquesta resposta prop d’11 milions d’euros. D’aquest total, aproximadament:

- 9,5 milions són finançament públic de diferents donants internacional i de l’AECID.

- 0,9 milions han estat aportacions d’altres afiliats Oxfam.

- 0,3 milions són donatius privats a Espanya (campanya emergències).

- 0,1 milions són aportacions de recursos propis d’Oxfam Intermón.

Per països, aquest total s’ha gastat de la següent manera:

Mauritània: 27,64 %

Burkina Faso: 27,26 %

Txad: 44,75 % (Guéra : 23,64% / Sila : 21,11 %)

Aquests 11 milions no inclouen despeses generals de gestió als països i la seu, si no només les despeses directament imputables a la resposta, la seva gestió i seguiment. Per altra banda, cal tenir en compte que des d’abril de 2012, la resposta a la crisi alimentària es va combinar amb una intervenció a Mauritània i Burkina Faso per atendre als refugiats de Malí.

Oxfam al terreny

A Oxfam Intermón treballem a la regió del Sahel des de fa dècades amb l'objectiu de buscar solucions sostenibles per abordar les causes profundes de les crisis alimentàries. Des que va començar la crisi alimentària a finals del 2011, hem respost segons les necessitats de les poblacions més empobrides en tres fases.

La primera s'ha desenvolupat de novembre a maig de 2011, i ha tingut com a objectiu evitar que les comunitats més pobres perdessin els seus mitjans de vida. La segona, entre maig i setembre de 2012 a les zones ramaderes i a agropastorals, ha posat l'accent en la millora de l'accés de les famílies pobres a l'aliment i l'aigua. Per això, hem desenvolupat programes de distribució d'aliments, de transferències en efectiu, de treball per diners, de promoció de la higiene i prevenció de la malnutrició, així com distribució de farratge per als animals i llavors per a la següent temporada, entre d'altres.

Al setembre de 2012 vam començar la tercera fase, amb una resposta molt centrada a aconseguir una ràpida recuperació dels mitjans de vida de les llars afectades i a reforçar les seves capacitats per a possibles crisis futures. Per això, hem enllaçat la resposta amb programes de desenvolupament i d'estratègies de reducció del risc de desastres, donant suport a la reconstitució dels béns de subsistència, gestió de bancs de cereals comunitaris, així com la construcció d'infraestructures d'aigua i sanejament, entre altres. També hem proporcionat serveis d’aigua, sanejament i ajuda alimentària a més de 100.000 refugiats de Malí i a les poblacions d’acollida a Burkina Faso, Mauritània i Níger. En aquest context, acompanyem la població de Malí amb un programa a llarg termini d’educació i suport a iniciatives productives, especialment a dones.

En total, hem arribat a més d’1 milió de persones afectades a:

Mauritània: 62.000 persones a les regions de Brakna i Gorghol, vall del riu Senegal, zones a les quals Oxfam Intermón desenvolupa treballar a llarg termini amb organitzacions locals.

Txad:Oxfam ha donat resposta a 3 regions: Sila, Bahr El Gazal i Guéra, en les quals unes unas 429.100 persones es trobaven en situació d’inseguretat alimentària extrema. Oxfam ha aconseguit donar suport a 280.882 beneficiaris fins gener de 2013 (Oxfam Intermón : 180.000 / Oxfam Regne Unit : 106.085), sobre els quals un 65% són dones.

Burkina Faso:Oxfam ha intervingut a les regions Nord, Centre Nord i Sahel, donant suport a un total de 239.000 persones, entre les quals 137.221 dones, en un total de 191 pobles.

Beneficiaris indirectes:les accions d’incidència política, de comunicació, estudi i difusió han beneficiat indirectament a moltes persones al Sahel. A més, les organitzacions i autoritats locals amb les que hem col•laborat s’han beneficiat de plans d’acompanyament i enfortiment de capacitats.

A Oxfam Intermón hem dedicat directament a aquesta resposta, des de desembre de 2010 fins a març de 2013, gairebé 11 milions d’euros.

Principals activitats realitzades

Seguretat alimentària:

- Distribucions de llavors, eines, aliments.

- Seguiment post-distribucions.

- Instal·lació i rehabilitació d’infraestructures hortícoles (motobombes, tanques...)

- Formació.

- Reforç capacitats de les organitzacions locals.

- Vacunació de bestiar/atenció veterinària.

- Lluita contra les plagues dels cultius.

- Creació i animació de bancs de cereals (sistemes de reserves).

- Transferències de diners.

 

Aigua, higiene i sanejament:

- Rehabilitació i construcció de pous.

- Construcció d’abeuradors per al bestiar.

- Construcció d’infraestructures per accés a l’aigua (torres d’aigua, tancs...).

- Perforacions i nous punts d’aigua.

- Reforç i instal•lació dels sistemes comunitaris de gestió dels punts d’aigua (comitès).

- Anàlisis bacteriològiques de la qualitat de l’aigua.

- Construcció de latrines.

- Campanyes de sensibilització sobre la higiene i el sanejament.

- Distribució de kits d’higiene.

- Seguiment post-distribució.

 

Protecció:

- Plans específics per incloure un enfoc de gènere i les necessitats específiques de les dones (i de les joves) a la resposta.

- Desenvolupament de capacitats a les organitzacions locals socials en aquesta resposta.

- Especial atenció als sistemes culturals de les comunitats beneficiàries: metodologies participatives, implicació de les pròpies comunitats en la identificació de les famílies més vulnerables...

- Plans d’acció i seguiment en protecció durant tota la resposta humanitària.

 

Incidència política:

A Espanya, vam incidir per què el Govern espanyol prioritzés la regió del Sahel i la seguretat alimentària, tant a nivell polític com de cooperació. També vam transmetre al Govern la importància d’adoptar un enfocament de prevenció davant de les crisis alimentàries.

Per donar suport a la nostra feina d’incidència política, durant el període de crisi vam fer tres estudis orientats a millorar les futures respostes humanitàries.

Una anàlisi per demostrar els avantatges i l’impacte positiu d’una resposta precoç davant d’una crisi (prevenció).

Un estudi i propostes sobre els sistemes de reserves i bancs de cereals com a pilars clau per la prevenció de futures crisis.

Un seguiment ciutadà de la “Carta per la prevenció i gestió de les crisis alimentàries a l’Àfrica de l’Oest i el Sahel”, firmada al desembre de 2011 pels donants i caps d’estat de la regió.

Abans, durant i després de la resposta, des d’Oxfam vam desenvolupar als països sistemes de diagnòstic de necessitats i seguiment dels nivells d’inseguretat alimentària, que permeten llençar alertes i reaccionar amb més agilitat.

Galeria d'imatges

Una mirada als protagonistes de la crisi del Sahel

(c) Pablo Tosco/ Oxfam Intermón
La sequera, l'augment dels preus dels aliments i la pobresa arrelada van provocar que les poblacions del Sahel burkinabès patissin d'inseguretat alimentària. Suzanne Ouedrago, camperola de 55 anys del poble de Fanka, va ser una dels 2 milions de persones en aquest país que s'enfrontava cada dia a la falta d'aliments. A la imatge, la Suzanne mostra les fulles amb que va alimentar la seva família de 15 membres -juny/2012-.
(c) Pablo Tosco/ Oxfam Intermón
(c) Pablo Tosco/ Oxfam Intermón
Un grup de camperols de la comunitat de Fanka preparant la terra per la sembra de melca. Des del 2010, la producció agrícola a la regió s'ha reduït un 26 per cent per la irregularitat de les pluges entre altres factors -juny 2012-.
(c) Pablo Tosco/ Oxfam Intermón
(c) Pablo Tosco/ Oxfam Intermón
A la regió del Sahel vam dur a terme programes de transferències en efectiu i diners per treball, vam distribuir menjar, així com activitats relacionades amb l’aigua, sanejament i higiene per evitar malalties. A la imatge, un grup de persones camperoles durant la distribució de llavors de blat de moro, melca i niembé del nostre programa en la comunitat de Konean -juny/2012-.
(c) Pablo Tosco/ Oxfam Intermón
(c) Pablo Tosco/ Oxfam Intermón
Asseta Ouedrago, camperola i una de les beneficiàries del nostre programa de repartiment de llavors a Konean. A la imatge, Asseta amb el seu fill en braços. Al Sahel, dels més de 18,5 milions de persones afectades per la crisi alimentària, més d'un milió de nens patien malnutrició aguda -juny/2012-.
(c) Pablo Tosco/ Oxfam Intermón
(c) Pablo Tosco/ Oxfam Intermón
Un grup de beneficiàries en la comunitat de Fanka del nostre programa "diner per treball". Consisteix en que les persones més vulnerables rebin una quantitat de diners a canvi de realitzar petits treballs de millora de les seves pròpies parcel·les. Durant el mes d'abril es va arribar a 7.000 llars, que van rebre 25.000 FCFA (38 euros). Amb aquests diners una família de 10 membres es pot alimentar durant tres setmanes -juny/2012-.
(c) Pablo Tosco/ Oxfam Intermón
(c) Pablo Tosco/ Oxfam Intermón
Youmon Savwo al costat del seu graner buit, pagès de la comunitat de Rambo i beneficiària de la xarxa de graners comunitaris que van garantir l'accés a cereals per a l'alimentació de la comunitat en moments d'escassetat -juny/2012-
(c) Pablo Tosco/ Oxfam Intermón
(c) Pablo Tosco/ Oxfam Intermón
Alidou Sawadogo, president de l'Associació Aifons l'Afrique Ensemble, gestiona la xarxa de graners comunitaris. A la foto, assegut al graner de la localitat d'Irim, on es distribueixen cereals -juny/2012-.
(c) Pablo Tosco/ Oxfam Intermón
(c) Pablo Tosco/ Oxfam Intermón
Un grup d'homes i nens buscant or a la mina artesanal de Kotoula Yarcé.Milers de persones, majoritàriament homes i menors d'edat, deixen les seves comunitats per guanyar-se la vida buscant or, mentre les dones furguen en les restes de sorra a la recerca de preuat metall -juny/2012-.
(c) Pablo Tosco/ Oxfam Intermón
(c) Pablo Tosco/ Oxfam Intermón
Un grup d'estudiants durant una classe a l'escola primària de la comunitat de Konean. En ella, Oxfam Intermón ha rehabilitat pous de distribució d'aigua. Un total de 14 estudiants de l'aula ha abandonat l'escola durant el curs a causa de la migració de les seves famílies a les mines d'or -juny/2012-.
(c) Pablo Tosco/ Oxfam Intermón
(c) Pablo Tosco/ Oxfam Intermón
Veronique Poedogo mostra en un petit recipient de vidre, la pols d'or que ha trobat després d'hores buscant al voltant de la mina artesanal de Kotoula Yarcé -juny/2012-.
(c) Pablo Tosco/ Oxfam Intermón
(C)Pablo Tosco/Oxfam Intermón
Milers de persones han buscat refugi en diferents camps de refugiats a Burkina Faso a causa del conflicte de Mali. A la imatge, Fanki Goumani al camp de Mentao -agost/2012-.
(C)Pablo Tosco/Oxfam Intermón
(c) Pablo Tosco/ Oxfam Intermón
En els camps de Mentao, Damba, Ferreiro i Goudebou vam respondre implementant programes d'aigua, sanejament i higiene. A la imatge, Ali Cassoum, un dels nostres beneficiaris a Mentao -agost/2012-.
(c) Pablo Tosco/ Oxfam Intermón
(c) Pablo Tosco/Oxfam Intermón
A la imatge, un hospital de campanya a Mentao, que presta atenció sanitària als refugiats. Com a part de la nostra resposta humanitària, vam construir les latrines -agost/2012-.
(c) Pablo Tosco/Oxfam Intermón
(c) Pablo Tosco/Oxfam Intermón
Mamouna Ouedraogo a la comunitat de Fanka, collint sorgo. Mamouna va ser beneficiària de les activitats de 'diners contra treball' que Oxfam Intermón va implementar a la zona, greument afectada per la crisi alimentària de la crisis limentaria de 2012. Els diners rebuts els va destinra a comprar un sac de cereals i, a canvi, va rebre suport tècnic per augmentar el rendiment dels seus camps.
(c) Pablo Tosco/Oxfam Intermón
(c) Pablo Tosco/Oxfam Intermón
Suzanne Ouedrago, camperola de la comunitat Fanka, beneficiària del programa de distribució de llavors, mostra el resultat de la collita de sorgo d'aquest any que li garantirà la seva alimentació i de la seva família.
(c) Pablo Tosco/Oxfam Intermón
(c) Pablo Tosco/Oxfam Intermón
Momo Yeri i Elige Kambiré, de la comunitat de Bouroum-Bouroum, preparen les panotxes de blat de moro abans de dipositar-les al magatzem de l'agrupació. Perquè el blat de moro no es deteriori durant propers mesos, les condicions d'emmagatzematge han de ser adequades: protegit de la humitat, dels insectes i de la possibilitat de robatori o d'incendis.
(c) Pablo Tosco/Oxfam Intermón

Video