CONOCER MÁS

Herències i llegats

Tu pots continuar lluitant per un món més just. Fins i tot quan ja no hi siguis, milers de persones que dia a dia s’esforcen per superar la pobresa, poden rebre el teu suport. Aconsegueix que la teva voluntat impulsi més canvis en les seves vides, incloent Oxfam Intermón en el teu testament.

 

Mira les admirables històries de persones que han triat canviar vides per a les pròximes generacions en deixar un testament a favor d'Oxfam Intermón.

Elvira va començar a col·laborar fa 24 anys, i ara ha decidit donar continuïtat a la seva aportació, incloent a Oxfam en el seu testament per "projectar l'ajuda cap al futur".

Paco ha decidit nomenar Oxfam Intermón en el seu testament: "Només em queda agrair a la vida, i deixar alguna cosa a les persones que més ho necessiten".

Com deixar el teu llegat o herència?

T'oferim un nou servei d'assessorament gratuït, a través d'advocats especialitzats. Contacta amb Marc Remolà al 900 831 198 o escriu-nos a oxfam@omniumlegal.com. Sense cap compromís i amb total confidencialitat.

 

També pots comentar-li-ho al notari directament quan facis el teu testament. Aquesta és la informació que et demanarà:

 

  • Organització: Fundació Oxfam Intermón
  • NIF: G-58236803
  • Domicili social: Gran Via de les Corts Catalanes 641- 08010 Barcelona

 

També pots contactar-nos per telèfon al 902 330 331, mail legados@OxfamIntermon.org o per carta a Llegats Oxfam Intermón: Gran Via de les Corts Catalanes 641, 08010. Barcelona.

 

Si vols preparar el teu testament online, entra ara a Testamenta.es, a la secció dedicada a Oxfam Intermón.

 

Logotipo Testamenta. Testamentos en un click

Perquè junts construïm un món sense pobresa

Amb el teu testament solidari continuaràs canviant les vides d’altres persones, com la de l’Ana Aguilera, piscicultora a Yapacaní, Bolívia: “Quan era mestressa de casa no teníem ni olles, ara tenim un petit restaurant amb què guanyar-nos la vida”.

 

Més informació sobre la nostra feina i els nostres comptes a la nostra memòria anual.

Perquè junts fa 60 anys que canviem vides

Fa més de 60 anys que lluitem contra la pobresa, transformem la vida de moltes comunitats molt vulnerables, assistim milers de persones després dels desastres naturals més devastadors (recuperem la terra, donem aigua potable i salubritat) i entaulem converses amb els governs per canviar les regles del joc.

 

Coneix la nostra història

PREGUNTES FREQÜENTS

Per què pensar ara en el meu testament?

Sempre és aconsellable fer testament per deixar clars els teus desitjos, i fer més simples els tràmits per als teus familiars el dia en què no hi siguis. Si fas testament davant notari, ell t'ajudarà a redactar-ho correctament segons la llei vigent en la teva comunitat autònoma, respectant els drets dels teus hereus forçosos i reflectint la teva voluntat, en cas de voler deixar a organitzacions socials com Oxfam Intermón béns o drets per col·laborar amb les persones més vulnerables. Fer testament és un tràmit simple i de baix cost -al voltant de 50€-.

Què és un llegat?

És l'assignació d'un o diversos béns concrets (diners, immobles, joies o qualsevol un altre ben) a una o diverses persones o institucions.

I una herència?

És també l'assignació de tots o part dels béns a una o diverses persones o institucions, però en aquest cas l'hereu/va contreu també els drets i obligacions que es derivin del testament.

Com faig el meu testament?

El més recomanable és fer-ho davant notari, per assegurar-te que tingui plena validesa, i la redacció reflecteixi els teus desitjos. Si és "obert", podràs modificar-ho o actualitzar-ho quan ho desitgis. El cost del tràmit està al voltant dels 50€.

 

També pots fer una carta a mà, (testament hològraf), però per fer-ho efectiu arribat el moment, és necessari iniciar un tràmit notarial per verificar la teva signatura i assegurar-se que sigui l'últim testament.

 

Gràcies al conveni que té Oxfam Intermón amb Testamenta.es, pots començar a tramitar el teu testament online a través del seu lloc web i acabar de formalitzar-ho en un notari que ells et recomanaran. Oxfam Intermón rebrà tot el que tu li assignis en el teu testament; Testamenta no cobra cap percentatge de la teva herència o llegat.

Perjudicaré els drets dels meus hereus forçosos?

Si tens hereus forçosos (és a dir, aquelles persones que per llei tenen dret a rebre part de l'herència) els seus drets sempre seran respectats, per imperatiu legal. Ells rebran la part que els correspon de l'herència, i alhora, tu pots decidir lliurement com distribuir la resta del teu patrimoni.

¿Qué puedo dejar a Oxfam Intermón como herencia o legado?

Diners en efectiu: un percentatge sobre el valor total del patrimoni o un import concret. El que desitgis i en la forma que prefereixis. Valors financers: accions, fons d'inversió, etc. Béns mobles: joies, mobiliari, etc. Béns immobles: pisos, cases, terrenys, etc.

Com s'utilitzarà la meva aportació?

La teva assignació servirà per finançar, en tot o en part, els diversos projectes que porti a terme Oxfam Intermón. Actualment, Intermón treballa en 41 països, en projectes de cooperació per al desenvolupament, ajuda humanitària, comerç just, mobilització social i educació per a una ciutadania global.

Oxfam Intermón haurà de pagar l'impost de successions per la meva herència o llegat?

Oxfam Intermón, per ser una organització sense finalitats de lucre, està exempta de l'Impost de Successions i Donacions.

Puc canviar el meu testament?

Sí, pots canviar-ho en qualsevol moment si així ho desitges. Per a això nomésn’ hauràs de fer un de nou.

 

Què passa si no faig testament?

Si no fas testament i no tens hereus forçosos, la Llei designa com a hereu a l'Estat o a la teva comunitat autònoma.

Com s'assabenta Oxfam Intermón que una persona ha deixat una herència o un llegat al seu favor?

El notari que hagi autoritzat el testament està obligat a notificar el seu nomenament a les organitzacions beneficiàries en el moment en què arribi al seu coneixement la defunció del testador. També sol notificar-ho el marmessor i si no ho hi ha, han de comunicar-ho la resta dels hereus. No obstant això, en cas de fer testament i deixar a Oxfam Intermón com a hereva o legatària és recomanable avisar-nos una vegada realitzat el testament.

Què vol dir 'lliure disposició'?

Si tens hereus legítims, la part de la qual pots disposar lliurement és un terç del total del teu patrimoni. Aquesta quantitat és del 100% en el cas que no tinguis hereus.

Com puc fer un testament solidari a favor d'Oxfam Intermón?

Nomenant-la beneficiària d'una herència o llegat en fer el teu testament davant notari. Hauràs d'especificar les següents dades:

 

Fundació Oxfam Intermón 
NIF G-58236803 
Domicili social a Gran Via de les Corts Catalanes 641- 08010 Barcelona

 

Pots dirigir-te a un notari que ja coneguis, o començar a tramitar-ho online a través de Testamenta.es i acabar de formalitzar-ho davant un notari que ells et recomanaran. Oxfam Intermón rebrà tot el que tu li assignis en el teu testament; Testamenta no cobra cap percentatge de la teva herència o llegat.