info@OxfamIntermon.org | 902 330 331 | 933 780 165

FAQS

Revista

La Revista Oxfam Intermón us explica què fem, per què ho fem i amb qui. Obre les portes d'un Oxfam Intermón que vol ser cada dia més transparent i rendir comptes de les seves accions, però també que ofereix reportatges i notícies del món i seccions per viure la solidaritat de forma amena i participativa.

Ja pots veure la revista a la tablet!

A més, hi trobareu vídeos, fotos i contingut addicional

 

 

Últim número

Nº 40

  • Bolívia - Sobreviure en el pulmó del planeta
  • Viatge de col·laboradors - Diari d'un viatge al cor de Bolívia
  • Informes - Som còmplices de la mort de civils?
  • Comerç just - Cosmètica natural certificada
català(PDF) 3172.9 Kb
castellà(PDF) 3121.9 Kb

Anteriors

Nº 36
01 Maig 2016

Català(PDF) 2232.7 Kb
Castellà(PDF) 2227.5 Kb

Nº 35
01 Desembre 2015

Castellà(PDF) 2628.9 Kb
Català(PDF) 2636.6 Kb

Nº 34
01 Setembre 2015

Català(PDF) 2799.7 Kb
Castellà(PDF) 2796.2 Kb