info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Rendint comptes

A la nostra memòria anual trobaràs informació sobre el treball que hem realitzat i l'estat dels nostres comptes. A més, inclou diversos exemples que certifiquen el compliment dels estàndards de conducta de les ONG establerts per la Carta de Responsabilitats de les ONG Internacionals a la qual estan subscrites 24 ONG d'abast mundial.

DESPESES I INGRESSOS
TOTAL INGRESSOS
······································

102.105.434 €


63%
fons privats
37%
fons públics

TOTAL DESPESES
······································

100.373.288 €


85%
programes d'actuació
15%
administració i captació de fons

 

Ingressos

Privats 64.741.358
Socis i donants particulars i institucions. 37.364.164 €
Emergències 2.745.563 €
Herèncias i llegats 1.367.796 €
Comerç just i 2a oportunitat 6.284.707 €
Oxfam 9.709.103 €
Altres ingressos 7.270.025 €
Públics 37.274.076 € 
Govern espanyol 3.708.837 €
Unió Europea 23.154.858 €
Admin. autonòmiques i locals 2.546.636 €
Organismes multilaterals 7.707.457 €
Altres 156.289 €
   
TOTAL INGRESSOS 102.015.434
   
RESULTAT  
 

Despeses

Programes d'actuació 85.594.102 €
Cooperació Internacional 70.245.239 €
    Desenvolupament (40.792.703 €)
    Humanitària (29.452.536 €)
Campanyes de sensibilització 8.723.444 €
Comerç just i 2a oportunitat 6.625.419 €
 
Administració i captació de fons 14.779.186 €
Administració 4.118.902 €
Captació de fons 10.660.284 €
 
 
 
 
TOTAL DESPESES 100.373.288
  1.642.146

COM OBTENIM ELS INGRESSOS

 • INGRESSOS PRIVATS
 • 58% aportacions de socis, donants i institucions

 • 4% donacions per a emergències

 • 2% herències i llegats

 • 10% vendes de comerç just i segona oportunitat

 • 15% aportacions d'altres Oxfam

 • 11% uns altres
 • INGRESSOS PÚBLICS
 • 62,1% Unió Europea

 • 10% Govern Espanyol

 • 6,8% Administracions públiques autonòmiques, locals i altres

 • 20,7% Organismes Multilaterals

 • 0,4% Altres

COM DISTRIBUÏM LES DESPESES

DRET A SER ESCOLTAT
Hem aconseguit canvis positius en polítiques i pràctiques de governs, sector privat i institucions internacionals a favor de les persones més pobres i vulnerables. Ho hem aconseguit gràcies a la participació de la ciutadania.

La justícia de gènere
El nostre objectiu és acabar amb la violència de gènere, per a això, identifiquem els elements que constitueixen la violència, conscienciem a institucions jurídiques i serveis, així com a la ciutadania (el que inclou homes i nens).

Salvar vides
Contribuïm a liderar la resposta en emergències, aportant la nostra experiència en aigua i sanejament i treballem per mostrar la necessitat de vincular les respostes d'emergència al desenvolupament.

Una alimentació sostenible 
Treballem perquè les famílies comptin amb els recursos necessaris per generar els seus propis ingressos i assegurar així una alimentació adequada a totes les persones de la comunitat.

El finançament del desenvolupament
A partir dels nostres programes i campanyes, als països on cooperem i a Espanya, promocionem i defensem el finançament nacional i internacional del desenvolupament.

Beneficiaris*

  19,2 milions de persones han millorat les seves condicions de vida

  55% de les persones beneficiades són dones

  58% de les persones necessitaven assistència humanitària

* Dades relatives al conjunt del treball de la confederació Oxfam

ENS HAN RECOLZAT

236.000 socis, sòcies i col·laboradors econòmics
2.041 empreses i organitzacions socials
3.516 participants a Oxfam Intermón Trailwalker
240.000 persones que han adquirit productes de comerç just
70.922 activistes
2.888 persones que formen l'equip
1.158 persones treballadores 1.730 persones voluntàries

Tot això ha estat possible gràcies al treball de:

Porcentaje personas voluntarias vs personas contratadas

 • Personal en plantilla

 • Voluntariat

 • 45,4% dones
 • 54,6% homes
 • 78% dones
 • 22% homes

Oxfam Intermón compta amb 1.158 persones contractades (Febrer 2018):

367 persones contractades a Espanya (31,7%)
94 persones expatriades (8,1%)
697 persones dels països (60,2%)