info@OxfamIntermon.org | 902 330 331 | 933 780 165

FAQS

Rendint comptes

A la nostra memòria anual trobaràs informació sobre el treball que hem realitzat i l'estat dels nostres comptes. A més, inclou diversos exemples que certifiquen el compliment dels estàndards de conducta de les ONG establerts per la Carta de Responsabilitats de les ONG Internacionals a la qual estan subscrites 24 ONG d'abast mundial.

DESPESES I INGRESSOS
TOTAL INGRESSOS
······································

88.990.938,89 €


66%
fons privats
34%
fons públics

TOTAL DESPESES
······································

88.301.416,40 €


85%
programes d'actuació
15%
administració i captació de fons

 

Ingressos

Privats 58.841.719 €
Socis i donants. 34.616.864 €
Emergències 2.164.033 €
Herèncias i llegats 1.255.873 €
Comerç just i 2a oportunitat 5.991.455 €
Oxfam 8.454.337 €
Altres ingressos 6.359.154 €
Públics 30.149.219 € 
Govern espanyol 3.405.675 €
Unió Europea 15.934.068 €
Admin. autonòmiques i locals 3.289.567 €
Organismes multilaterals 7.428.933 €
Altres 90.974 €
   
TOTAL INGRESSOS 88.990.938
   
RESULTAT  
 

Despeses

Programes d'actuació 74.835.126 €
Cooperació Internacional 60.829.616 €
    Desenvolupament (41.164.546 €)
    Humanitària (19.665.070 €)
Campanyes de sensibilització 7.901.815  €
Comerç just i 2a oportunitat 6.103.694 €
 
Administració i captació de fons 13.466.289 €
Administració 3.874.390 €
Captació de fons 9.591.899 €
 
 
 
 
TOTAL DESPESES 88.301.416 €
  689.522 €

COM OBTENIM ELS INGRESSOS

 • INGRESSOS PRIVATS
 • 59% aportacions de socis, donants i institucions

 • 3,5% donacions per a emergències

 • 2% herències i llegats

 • 10% vendes de comerç just i segona oportunitat

 • 14,5% aportacions d'altres Oxfam

 • 11% uns altres
 • INGRESSOS PÚBLICS
 • 53% Unió Europea

 • 11,5% Govern Espanyol

 • 11% Administracions públiques autonòmiques, locals i altres

 • 24,5% Organismes Multilaterals

COM DISTRIBUÏM LES DESPESES

DRET A SER ESCOLTAT
Hem aconseguit canvis positius en polítiques i pràctiques de governs, sector privat i institucions internacionals a favor de les persones més pobres i vulnerables. Ho hem aconseguit gràcies a la participació de la ciutadania.

La justícia de gènere
El nostre objectiu és acabar amb la violència de gènere, per a això, identifiquem els elements que constitueixen la violència, conscienciem a institucions jurídiques i serveis, així com a la ciutadania (el que inclou homes i nens).

Salvar vides
Contribuïm a liderar la resposta en emergències, aportant la nostra experiència en aigua i sanejament i treballem per mostrar la necessitat de vincular les respostes d'emergència al desenvolupament.

Una alimentació sostenible 
Treballem perquè les famílies comptin amb els recursos necessaris per generar els seus propis ingressos i assegurar així una alimentació adequada a totes les persones de la comunitat.

El finançament del desenvolupament
A partir dels nostres programes i campanyes, als països on cooperem i a Espanya, promocionem i defensem el finançament nacional i internacional del desenvolupament.

Beneficiaris*

  22,2 milions de persones han millorat les seves condicions de vida

  55% de les persones beneficiades són dones

  61,6% de les persones necessitaven assistència humanitària

* Dades relatives al conjunt del treball de la confederació Oxfam

ENS HAN RECOLZAT 

232.276 socis, sòcies i col·laboradors econòmics
1.894 empreses i organitzacions socials
3.648 participants en l’Oxfam Intermón Trailwalker
231.204 persones que han adquirit productes de comerç just
49.637 activistes
2.618 persones que formen l'equip
929 persones treballadores 1.689 persones voluntàries

Tot això ha estat possible gràcies al treball de:


 • Personal en plantilla

 • Voluntariat

 • 47,5% dones
 • 52,5% homes
 • 78% dones
 • 22% homes