info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

04/07/2013

Oxfam celebra el vot de confiança del Parlament Europeu a una taxa a les transaccions financeres ambiciosa

Rajoy i els altres 10 caps d'Estat de la UE que es van comprometre a implantar la taxa han d'assegurar que és una realitat al gener de 2014

350 organitzacions de tot el món, que representen a milions de ciutadans, demanen als líders una taxa àmplia i destinada a combatre la pobresa i la desigualtat

L'organització internacional Oxfam, Oxfam Intermón a Espanya, rep amb satisfacció la votació avui del Parlament Europeu en suport d'una taxa a les transaccions financeres sobre tots els instruments (accions, bons i derivats), tal com va proposar la Comissió Europea.

En reacció a la votació, Jaime Atienza, director del departament de campanyes i ciutadania d'Oxfam Intermón afirma:

"Un suport tan decidit i majoritari dels eurodiputats a una taxa a les transaccions financeres de gran abast, és un suport a la lluita de milions de ciutadans de tot el món i de la Unió Europea per obligar el sector financer a pagar una part justa d'una crisi que ells van provocar. Una taxa de base amplia dóna la possibilitat de recaptar milers de milions per ajudar les persones que pateixen les conseqüències de la crisi econòmica i del canvi climàtic tant a casa com en els països més pobres ",

"El suport popular demostrat per aquesta votació ha d'enfortir la determinació dels governs que participaran en aquesta iniciativa per no rebre cada vegada més incisius i desesperats atacs del lobby financer - un sector minat que finalment es veu obligat a enfrontar-se a la realitat.”

"Esperem que el Govern espanyol apliqui aquesta taxa el més aviat possible (que si incorpora tots els productes financers pot arribar a recaptar uns 5.000 milions d'euros), que comptabilitzi la seva recaptació en els propers pressupostos generals de l'Estat que s'estan negociant ara i que la seva recaptació es dediqui a combatre la pobresa i la desigualtat, tant a Espanya com a l’estranger".

"Una TTF de base àmplia podria recaptar en els 11 països de la UE uns 37.000 milions d'euros. Qualsevol cosa que no sigui una TTF de base àmplia, és a dir que abasti tots els productes financers proposats, permetrà a molts en el sector financer evitar pagar la part que els correspon. Una TTF que no gravi els productes derivats, per exemple, només recaptarà 12.500.000.000 d'euros l'any, prop d'una tercera part del que s'esperava "

L'informe de l'eurodiputada Anni Podimata, adoptat per majoria absoluta, respon a la proposta de la Comissió Europea de dissenyar una TTF que serà implementada per 11 països de la UE. Aquests governs debaten en aquests moments l'abast de la futura taxa, que està previst que entri en funcionament a principis de 2014.

La Coalició internacional per la Taxa Robin Hood va produir una infografia (veure adjunt) mostrant quants diners pot recaptar una TTF implantada a 11 països de l'UE que ja s'han compromès a posar-la en marxa: entre 4.420 milions (si només es graven les accions) a 37.000 milions d'euros (si es graven accions, bons i derivats).

Aquestes xifres surten de l'informe que la Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW, la major institut de recerca d'Alemanya) va realitzar l'any passat. Les xifres estan basades en nou països de la UE: Finlàndia va ser inclosa en l'estudi (tot i que no s'ha sumat a aquesta iniciativa al final), Estònia, Eslovenia i Eslovàquia (que sí que formen part del grup dels 11 que la van acceptar) no han estat inclosos en aquest moment.

>> Nota per a editors:

• Els onze països que han decidit posar en marxa la TTF en 2014 són: Alemanya, França, Itàlia, Espanya, Àustria, Bèlgica, Estònia, Grècia, Portugal, Eslovàquia i Eslovènia.

• En una editorial recent, els ministres de desenvolupament de tres dels països participants (Pascal Labille de Bèlgica, pascal Canfin de França i Dirk Niebel d'Alemanya) van demanar que els beneficis de la TTF es destinaran a combatre la pobresa i les conseqüències del canvi climàtic.

• En una carta oberta als onze caps d'Estat i de govern que han acordat implantar la TTF, 355 organitzacions internacionals (incloent sindicats, grups religiosos i organitzacions de desenvolupament, que representen milions de ciutadans) van instar als líders a romandre forts a les pressions del lobby financer i a acordar una taxa de base àmplia, que gravi tant les accions, els bons com els productes derivats.

• La Campanya Internacional per la taxa Robin Hood ha respost a un recent informe de Goldman Sachs amb un document de dues pàgines en què es resumeixen les troballes del Dr Stephan Schulmeister l'Institute of Economic Research d'Àustria, que diu que l'informe de Goldman Sachs empra dos dispositius que distorsionen greument la càrrega tributària de la TTF.