info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Maldita Migración: periodisme responsable contra la desinformació

La manipulació i els rumors sobre migracions i refugi afecten greument a col·lectius que moltes vegades es troben en situació de vulnerabilitat. A més, perjudiquen la convivència i neguen les aportacions que persones arribades de diferents llocs fan a la nostra societat.

Maleïda Migració neix per combatre la desinformació i contribuir a millorar la percepció de la ciutadania d'un fenomen que, lluny de ser un problema, és un bé global.

(c) Quim Vives i Seguí

Centre de primer auxili i recepció (CPSA) de Lampedusa, Sicília. Té una capacitat de 1.000 persones. Oxfam ajuda a persones que arriben a Itàlia, proporcionant serveis bàsics per a les seves necessitats immediates, un lloc d'acollida i facilitant suport legal i psicològic.

(c) Quim Vives i Seguí
Maldita Migración

A Oxfam Intermón concebem la migració com un bé global. No obstant això, veiem com la desinformació sobre aquest fenomen busca convertir-lo en un problema, mitjançant la manipulació de la realitat. Les víctimes d'aquesta manipulació, moltes vegades acuradament planificada, són en molts casos persones vulnerables dels col·lectius migrants i refugiats. Per això considerem part de la nostra obligació contribuir al fet que la ciutadania tingui accés a dades i notícies fiables.

Maldita Migración permetrà a la ciutadania consultar la veracitat de qualsevol informació dubtosa que circuli per qualsevol mitjà, incloent WhatsApp. L'equip de Maldita contrastarà amb criteris periodístics i acudint a les fonts originals totes les informacions, per contribuir a una societat més igual i més respectuosa amb els drets de tots i de totes.

MALDITA MIGRACIÓN