DEMANA AL GOVERN QUE INCREMENTI ELS FONS DESTINATS A L'AJUDA HUMANITÀRIA

FINANÇA UNA DE LES NOSTRES CAUSES

Podem destinar els vostres fons a una causa concreta. Pots triar entreel nostre treball en emergències proporcionant aigua que salva vides, en desenvolupament assegurant aliments i treball digne, o centrant lajuda a defensar els drets delesdones. La vostra aportació anirà dirigida a aquesta causa i us retrem comptes del que hem aconseguit amb la vostra col·laboració.

Pots ajudar a:

LIMPACTE DE LA TEVA AJUDA

Amb la vostra donació podríem, per exemple:

Amb 10.000 euros

0

famílies podrien comprar els aliments per als seus fills durant 3 mesos

Amb 5.000 euros

0

famílies podrien comprar els aliments per als seus fills durant 3 mesos

Amb 2.100 euros

0

famílies podrien comprar els aliments per als seus fills durant 3 mesos

AVANTATGES FISCALS PER A LA TEVA EMPRESA

Per als donatius econòmics, les empreses (persones jurídiques) tenen dret a una deducció en la quota íntegra de limpost de societats, amb un límit del 10% de la base imposable.

 

Persones jurídiques (impost de societatsles deduccions estan subjectes a limitacions. Consulteula normativa de cada territori):

35% de deducció en la quota íntegra // 40% de deducció en la quota íntegra, sempre que la donació sigui igual o superior a les donacions fetes els dos anys anteriors.

 

Normativa: Llei 49/2002, art. 19 IRPF, art. 20 I. Societats

Despesa deduïble en la base imposable.

 

18% deducció en quota líquida.

 

Normativa: Norma foral 16/2004 per Àlaba, 1/2004 per Biscaia i 3/2004 peraGuipúscoa.

 

Art.29 IRPF. DECLARADA ACTIVITAT PRIORITÀRIA per a lexercici2018 segons ORDRE FORAL 11.141/2017 de 14 de desembre de 2018 de la Diputació Foral de Biscaia. (Hi ha reciprocitat amb les diputacions dÀlaba i Guipúscoa i el Govern de Navarra.)

CONTACTA AMB NOSALTRES

BÁRBARA SALINAS

MONTSERRAT PRESA