DEMANA AL GOVERN QUE INCREMENTI ELS FONS DESTINATS A L'AJUDA HUMANITÀRIA

Com treballem en emergències humanitàries

0

Treballem en acció humanitària des de 1973

0

països, almenys, és on hem donat suport a milers de persones afectades per desastres i conflictes 

Treballem en acció humanitària des de 1973 i des d'aleshores hem donat suport a milers de persones afectades per desastres i conflictes en més de 20 països. Actuem de manera ràpida i eficaç per salvar les vides de les persones i perquè puguin retornar a la seva vida en condicions dignes.

 

El nostre objectiu és atendre les seves necessitats immediates, pensant sempre en reduir la seva vulnerabilitat en el futur. Sempre que és possible, col·laborem amb organitzacions locals, respectant l'autonomia de les comunitats afectades. 

La nostra prioritat és l'aigua, el sanejament i la higiene, així com la seguretat alimentària. A més a més, duem a terme de manera paral·lela un treball d'incidència política, tant als països on treballem com amb el Govern espanyol i la Unió Europea, per aconseguir canvis d'arrel que evitin en la mesura del possible situacions de crisis humanitàries en el futur. 

AIGUA, LA NOSTRA ESPECIALITAT

INFORMA'T

Reducció de riscos i desastres

Analitzem de manera sistemàtica les causes dels desastres per posar en marxa mecanismes que redueixin la vulnerabilitat de les persones. A Oxfam Intermón treballem en tres tipus d'escenaris: 

Incidència política

Les crisis humanitàries originades per conflictes armats i els desastres no són inevitables. Les persones afectades no són pures víctimes sino que són les primeres que organitzen formes de protegir-se i avançar. Amb la implicació de la població afectada i amb voluntat política es pot evitar que els conflictes i desastres afectin a la població civil i castiguin les persones més vulnerables. 

 

És fonamental conjugar la veu de la ciutadania per assegurar que es compleixin els diferents acords internacionals a totes les crisis humanitàries,  des de la Declaració Universal de Drets Humans fins al Dret Internacional Humanitari. 

Els governs i la comunitat internacional tenen la responsabilitat de fer respectar i complir aquests drets. Entenem que tota resposta humanitària ha d'incloure un intens treball d'incidència política per aconseguir que aquests drets es compleixin.

A les nostres respostes humanitàries consultem a les persones afectades a l'hora d'identificar les seves necessitats i potenciem la seva participació. Això ens permet conèixer la seva situació i reclamar millores per les poblacions amb més risc.  

Quan emprenem una campanya humanitària, demanem la col·laboració de tota la ciutadania, sigui en forma de donatiu o de participació cívica. A l'Estat espanyol, demanem a la ciutadania que pressioni al Govern i a les institucions europees perquè s'impliquin i/o facin canvis a la seva política exterior. A més a més, treballem sempre que és possible amb la societat civil dels països.