info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Crisi, desigualtat i pobresa.

Aprenentatges des del món en desenvolupament davant les retallades socials a Espanya

Les respostes a les crisis són opcions polítiques. Les que no prioritzen la justícia social generen més desigualtat i més pobresa. És l'aprenentatge que Oxfam Intermón extreu de tres dècades d'experiència de crisi a Amèrica Llatina i l'Est Asiático.España es troba en el punt en què rectifica o perd tres generacions de benestar, drets socials i democràcia, per esdevenir una societat dual de rics i pobres. Cal que la ciutadania s'impliqui per donar un cop de timó a aquesta deriva, que ens aboca a un dramàtic retrocés, i apostar per un nou paradigma social molt més auster pel que fa al consum material, més ric en el social i, sobretot , més just i equitatiu.

Traducció de l’informe al català: Cristina Abanades, María Causadías, Katia De Juan Bayona, Ester Duran Cayuela, Gemma Esteller, Ana Fernández, Ricard Franch Hernández, Carlota Gurt Daví, Asier Merino Vicario, Vania García, Helga Montagut, Jordi Olaria Jané, Natalia Pérez Bermejo, Marta Sierra Fernández, Julia Viladoms Lenk.

Errata al gràfic 6, pàgina 43, corregida a 19 de desembre 2012. Les llegendes de les columnes del gràfic (Deute espanyol el 2008 respecte al PIB, en %) estaven intercanviades.

Versió complerta