info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Informe Empresas que cambian vidas-diciembre 2016 en SPA/ENG/FRA

Informe després de 18 mesos recolzant petites i mitges empreses en països d'Amèrica Llatina i Àfrica.

Empreses que Canvien Vides (ECV) és un programa pioner al món de la cooperació al desenvolupament que busca promoure la creació i desenvolupament de petites i mitges empreses (PIMES) viables, liderades per les pròpies comunitats a països d'Àfrica de l'Oest i Amèrica Llatina.