info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Un paper positiu d'Espanya en un món inestable

Què demanem als partits que incloguin en els seus programes per avançar en solidaritat, drets humans i la construcció d'un món just i sostenible

L'impacte de les tendències globals sobre les persones s'està intensificant: conflictes prolongats, acceleració del canvi climàtic, augment de l'autoritarisme, o falta de finançament per als països més pobres, amb una creixent tensió política internacional -choque comercial i geopolític entre la Xina i els Estats Units- com a teló de fons, mentre la UE encaixa el cop del Brexit i busca renovar un model social castigat per la desigualtat. Aquest context fa necessari redoblar l'aposta per la cooperació com a mecanisme per abordar reptes que són globals.
Centenars de milions de persones van deixar enrere la fam i la pobresa en les últimes dècades, però aquesta tendència ha canviat, s'ha frenat i moltes es troben de nou en risc, ia més hi ha més persones desplaçades forçosament i sense la deguda protecció i empara que mai abans, des de la Segona guerra mundial.
Espanya ha d'enfortir la seva posició en el món per a ser part de la solució i factor positiu en abordar reptes d'abast global, però amb impacte directe a Espanya -per això ha de potenciar la cooperació i exercir un paper més fort en el si de la Unió Europea i com a potència mitjana a escala global i amb els seus principals regions d'influència.

Versió complerta