info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Avaluació final- Txad, agost 2014 (ECHO-PAM)

Suport a llars vulnerables afectades per la seguretat alimentària al Txad (FRANÇAIS)

L'avaluació final té per objectiu global valorar els resultats obtinguts respecte als objectius fixats i mesurar l'impacte i la viabilitat de les accions. Permetrà obtenir aprenentatges per a la implementació del projecte i una millor planificació d'accions futures.

 

Versió complerta 
EF-Chad ago14.pdf(PDF) 458.6 Kb
Resum