info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Aliments per sempre a Mauritania

Més del 60% de la població de Mauritània viu en l'extrema pobresa, amb menys de 1,5 euros al dia. Les sequeres i les inundacions, cada vegada més freqüents a causa del canvi climàtic, i les pujades sobtades del preu dels aliments dificulten que les famílies puguin menjar més d'un plat al dia. Moltes es veuen obligades a vendre les seves terres o el seu bestiar per fer-ho.

Aminata Ndiay, membre d'una de les cooperatives de dones horticultores, en Kagnadé, regió de Gorgol. Cultiven verdures per a autoconsum i venen una part del que produeixen. (c) Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Mauritania

Mauritania

Les terres agrícoles de Brakna i Gorgol, banyades pel riu Senegal, al sud del país, estan entre les més fèrtils. Desafortunadament, la seva riquesa es desaprofita, perquè l'aigua del riu no es gestiona bé, la reforma agrària ha deixat sense terra a les comunitats tradicionals, i nombrosos homes han emigrat a les ciutats. Les dones camperoles s'enfronten a la sobrecàrrega del treball de la llar, els fills, els cultius i el bestiar, però per més que s'esforcen fins l'esgotament, moltes d'elles encara no poden alimentar la seva família durant tot l'any. A la costa, la situació no és millor per a les famílies que es dediquen a la pesca artesanal a les ciutats de Nouakchott i Nouadhibou, que veuen amenaçada la seva subsistència pels acords de pesca internacional, que afavoreixen la pesca a gran escala. Per això, des de fa més de 10 anys, treballem juntament amb organitzacions locals, perquè les persones més vulnerables, especialment les dones, puguin assegurar la seva alimentació i enforteixin la seva capacitat de lluitar per unes millors condicions de vida i pel desenvolupament de les seves comunitats.

El projecte
Des d'un començament, a Oxfam Intermón hem apostat per millorar el nivell educatiu de la població, perquè d'aquesta manera tenen eines per esdevenir protagonistes dels canvis que necessiten generar. Les activitats que impulsem, tant en el camp com a la zona costanera, són pràctiques i innovadores. Els permeten alimentar millor a les seves famílies, obtenir més guanys, i sentir-se més segurs per fer valer els seus drets i necessitats.

Èxits aconseguits
• Accés a una dieta més variada: Gràcies als horts amb sistemes de reg s'ha pogut diversificar els cultius.

• Introducció de la ramaderia racional: Es planifica la dimensió i la composició dels ramats, de manera que tots els animals estiguin en bones condicions i s'aprofitin millor la llet i la carn que produeixen.

• Resolució de conflictes entre grups de pastors i agricultors: La instal•lació de tanques al voltant dels horts ha significat un gran avenç, perquè evita que els animals facin malbé els cultius.

• Organització i professionalització de les agrupacions de productors: Els permet ser més eficients, incrementar els ingressos dels seus membres i defensar més efectivament els seus interessos sectorials.

• Creació de cooperatives d'estalvi i crèdit: Així, les dones i altres grups amb dificultats per accedir als bancs convencionals poden disposar de diners.

Qui es beneficien

  • 47.000 persones es beneficien indirectament dels canvis que aconsegueix aquest projecte. Per exemple, amb la disponibilitat d'aliments locals de qualitat a un preu accessible, amb la reactivació de mercats locals i amb la detecció primerenca de noves crisis alimentàries.
  • 3.982 persones es beneficien directament de les activitats agrícoles, ramaderes i de producció de llet.
  • 2.778 persones es beneficien de les activitats de pesca i processament de peix.

Com pots col•laborar
Des d'Oxfam Intermón treballem al costat de les persones més vulnerables -pagesos, pastors i pescadors- perquè puguin assegurar la seva alimentació, i resistir cada vegada millor les crisis que sempre tornen. Suma't a aquest projecte amb un donatiu, i deixa empremta a Mauritània.

Documents relacionats