info@OxfamIntermon.org | 902 330 331 | 933 780 165

FAQS

Gestió social de l'aigua a l'Equador

La falta d'aigua de reg és una de les principals causes de pobresa entre les famílies camperoles de Cayambe i Sigsigque (Equador). Al no comptar amb la possibilitat de generar recursos en les seves pròpies parcel·les, es veuen obligades a treballar fora de la seva comunitat. En Oxfam Intermón treballem per garantir-los l'aigua de reg.