DEMANA AL GOVERN QUE INCREMENTI ELS FONS DESTINATS A L'AJUDA HUMANITÀRIA

El nostre compromís a favor de la diversitat sexual i de gènere

A Oxfam Intermón creiem fermament que tot el món ha de tenir l’oportunitat de viure lliure de pobresa en un món més segur i igualitari. I en el nostre compromís d’eradicar i superar totes les formes de desigualtat i injustícia, defensem el dret a la llibertat de pensament, d’opinió, d’expressió i d’associació en relació a la sexualitat, la identitat sexual i els drets sexuals, sense intrusions arbitràries ni limitacions.

LA SITUACIÓ AL MÓN

peters_map

A dia d’avui, encara existeixen 67 països que criminalitzen l’homosexualitat, i a 6 països i a parts de Nigèria i de Somàlia, l’homosexualitat és motiu de condemna a mort. La discriminació, la violència i l’exclusió per motius d’orientació sexual i/o identitat de gènere són una vulneració dels drets humans i un factor que contribueix a la perpetuació de la pobresa i la marginació.

 

A Espanya, a les últimes dècades, s’han aconseguit importants avenços per garantir els drets de les persones que s’identifiquen com a lesbianes, gays, bisexuals, transgènere, de génere no binari, intersexuals i asexuals, tot i que encara queda camí per recórrer per garantir els seus drets.

 

Les persones LGBTQIA+ sovint tenen un accés limitat a la sanitat, l’educació, el treball, la justícia i disposen de menys oportunitats econòmiques, fet que sovint s’agreuja en situacions de crisi, como ha succeït durant la pandèmia de la COVID 19.

DES D'OXFAM INTERMÓN ENS COMPREMETEM A:

A més, exercim pressió als governs i a la comunitat internacional per tal que promoguin una legislació que prohibeixi la violència i la discriminació per motius d’orientació sexual o de identitat de gènere i es reconegui la diversitat d’identitats de gènere que existeixen.

A Oxfam Intermón imaginem un món on totes les persones siguin plenament lliures d’exercir els seus drets sexuals, perquè aquests són també drets humans.