info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

“Són empreses que han de continuar funcionant, sense el nostre suport, sense crèdits, sense subvencions”

Mathie Kabore i Javier Jungwirth són els responsables de detectar i acompanyar a petites empreses a les quals la iniciativa Empreses que canvien vides pot recolzar a Burkina Faso i Bolívia respectivament. Aquests són els aspectes que destaquen del seu treball: 

L'objetiu 

Mathie Kabore Mathie Kabore responsable de ECV en Burkina Faso(MK): L'objectiu és recolzar empreses per garantir -ne la viabilitat i consolidació. I això vol dir que siguin rendibles i continuaran funcionant més endavant sense el nostre suport, sense crèdits  bancaris, sense subvenció. En definitiva, que siguin com qualsevol empresa: poder mantenir la seva productivitat, pagar salaris, obtenir beneficis i gestionar el dia a dia

Javier Jungwirth (JJ): És important la sostenibilitat de les empreses però també és clau el seu impacte social. Ens interessen empreses que puguin influir i exercir de model a l'entorn que tinguin polítiques internes que, per exemple, promocionin a les dones.

 

 

 

La diferència amb altres iniciatives de cooperació 

JJ: Crec que la diferència la marca la nostra flexibilitat. Davant una iniciativa som capaços de fer canvis sobre la marxa i prendre decisions participatives amb els responsables de l'empresa segons la situació. Aquesta flexibilitat és molt més difícil de trobar en els sistemes de finançament públics o en la cooperació tradicional.

I també és important la implicació dels donants i dels assessors que ens ajuden a impulsar aquestes empreses. Coneixen els objectius i l'estratègia dels diferents projectes i ens transfereixen els seus coneixements a nosaltres i als i les responsables de les empreses.

L'aposta per l'empoderament de les dones 

Javier Jungwirth responsable de ECV en Bolivia

MK: Entre els nostres objectius està també la transformació de les dones perquè puguin expressar-se, desenvolupar-se i participar en les empreses i en la vida de la comunitat. En aquests moments, i especialment a Àfrica, ens enfrontem a un doble repte quan volem fer realitat aquest propòsit: l'alt grau d'analfabetisme entre les dones dificulta la seva capacitat per prendre decisions i constituir empreses. I la dificultat per accedir al crèdit i per gestionar-ho. 

JJ: Així i tot, estem facilitant l'accés al crèdit. Acompanyem i facilitem a les dones empresàries trobades amb bancs i estem amb elles en les fases de negociació. I aportem evidències que els seus negocis són sostenibles i rendibles. Cal mostrar als governs que el sector privat bancari està sent excloent amb les dones; i per aquesta raó també cal demostrar que els seus negocis són rendibles.