info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Emergències. Salva vides. Cada segón compta

Incidència política

Defensem els drets de les persones

A Oxfam Intermón creiem que les crisis humanitàries originades per conflictes armats i els desastres naturals no són inevitables. Tampoc considerem que les persones afectades per ells siguin meres víctimes, sinó que són els primers a organitzar formes de protegir-se i fonts d'ajuda. Estem convençuts que amb la implicació de la població afectada i amb voluntat política i suficients mitjans es pot evitar que els conflictes i desastres naturals afectin la població civil i castiguin a les persones més vulnerables.

Totes les persones, sense discriminació alguna, tenen dret a la vida i a la seguretat. Així mateix, aquest dret fonamental –prioritzat sempre en el moment de l'emergència- ha de ser integrat amb altres drets: socials, econòmics, civils i polítics D'aquesta manera, les persones poden reprendre el control de les seves vides i fer front a la pobresa.

Els governs i la comunitat internacional tenen la responsabilitat de fer respectar i complir aquests drets. Per això, des d'Oxfam Intermón entenem que tota resposta humanitària ha d'incloure un intens treball d'incidència política , per aconseguir que aquests drets es compleixin.
 Un grup d'activistes representant als liders polítics mundiales durante un acte de carrer. (c) Pablo Tosco / Oxfam Intermón
Amb aquestes accions busquem influir als actors, siguin persones o institucions, que prenen decisions entorn de les crisis humanitàries. Actors que poden aconseguir que l'assistència i la protecció a les persones afectades siguin efectives i que es prenguin mesurades per reduir la vulnerabilitat futura de les poblacions.

Donem veu a les poblacions locals

En les nostres respostes humanitàries consultem a les persones afectades a l'hora d'identificar les seves necessitats i potenciem la seva participació en la implementació de la resposta. Això ens permet conèixer la seva situació i ser testimonis de com a afecta a la població més vulnerable, podent cridar l'atenció sobre la situació de la població en risc i donar-los veu.

Demanem la col·laboració de la ciutadania

Quan emprenem una campanya humanitària demanem la col·laboració de tota la ciutadania, sigui en forma d'un donatiu, sigui de participació cívica en les nostres accions, exigint als actors implicats el compliment de les seves responsabilitats per solucionar les crisis i/o assegurar l'assistència o la protecció a les poblacions atrapades en elles.

A Espanya, demanem sovint a la ciutadania que es mobilitzi a través de les nostres campanyes i que pressioni al govern i a les institucions europees perquè s'impliquin i/o realitzin canvis en la seva política exterior, amb un impacte en l'àmbit humanitari. A part d'aquestes accions, en Oxfam Intermón treballem sempre que és possible amb la societat civil dels països on ocorren les crisis, buscant missatges comuns en temes i problemàtiques humanitàries.

Considerem que és crucial conjugar la veu de la ciutadania del Nord i del Sud per potenciar els nostres missatges humanitaris i assegurar que es compleixen els diferents acords internacionals - des de la Declaració Universal de drets humans fins al Dret Internacional Humanitari – en totes les crisis humanitàries.