info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Drets en moviment

Moure's pel món és un dret de totes les persones i un fenomen humà que existeix des de l'inici dels temps. Cada dia, milers de persones decideixen emprendre un viatge buscant conèixer món, un bon treball, noves oportunitats…

… moltes altres ho fan fugint de conflictes o causes que posen de debò en perill la seva vida. Actualment són gairebé 60 milions de persones a tot el món les que es veuen forçades a viure lluny de les seves llars, una xifra rècord des de la Segona Guerra Mundial.

A Oxfam Intermón creiem important que nens, nenes i joves siguin conscients d'aquesta realitat amb la qual conviuen, coneixent drets, causes i injustícies, per canviar actituds i realitzar accions que contribueixin a canviar les situacions injustes que es donen arran d'aquest fenomen.

PROPOSTES PER TREBALLAR A L' AULA


Amb aquesta guia didàctica “Desmuntant Estereotips: persones migrants i refugiades”, Amnistia Internacional i Oxfam Intermón oferim una proposta per aprofundir en el coneixement i l’anàlisi crítica dels fenòmens migratoris al món, adreçada a estudiants de secundària i estructurada en tres sessions de treball.

 

DESCARREGAR

 

 

 

Proposta per secundària que consisteix en el visionat i posterior video-forum sobre la pel·lícula La promesse, dels germans Dardenne i en un joc de rol.

L'objectiu d'aquesta proposta és abordar els processos migratoris des de les emocions de les persones que migran, sensibilitzant d'aquesta manera sobre les injustícies que es donen en aquests processos i trencant tòpics i estereotips sobre les migracions. 

 

 

Visita Kaidara.org

 

 

Col·lecció de propostes per a primària i secundària, amb dues temàtiques publicades fins ara: Drets de les persones migrants i refugiades i Igualtat de gènere. Cada proposta compta amb un quadern d'activitats per a l'alumnat i una completa guia didàctica per al professorat.

 

 

Visita Kaidara.org