info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

AVANÇADORES
Avança amb elles.
Transforma el mon.

Coneix a totes les nostres Avançadores

Elles són Avançadores. Dones que, amb esforç i tenacitat, soles o en col·laboració amb altres persones, lluiten per una bona causa, trenquen amb alguna injustícia o aconsegueixen canvis positius al seu entorn.

Avanzadora Charifa Beja, Marruecos Avanzadora María Morales, Guatemala Avanzadora Johanna Izurieta, Ecuador
Charifa Beja
Marroc 

Reclama un salari i condicions laborals justes per a les dones pobres que recullen maduixes al Marroc.

DRETS LABORALS

María Morales
Guatemala

Al capdavant de l'organizació Majawil Q’ij combat la violència que pateixen les dones indígenes i acompanya a les seves víctimes.

VIOLÈNCIA

Johanna Izurieta
Equador

Des de la Fundación Hierbabuena, reivindica la feina conjunta de dones i altres col·lectius discriminats.

PARTICIPACIÓ POLÍTICA

     
Avanzadora Moon Sharma, India Avanzadora Martha Nyandit, Sudán del Sur Avanzadora María José Díaz, Nicaragua
Moon Sharma
Índia 

Va convertir una cooperativa de productes artesanals de comerç just en una manera d'empoderar milers de dones.

AUTONOMIA ECONÒMICA

Martha Nyandit
Sudan del Su
d
Lluita per sobreviure i mantenir els seus fills al camp de desplaçats més gran de Sudan del Sud.

SOBREVIure A LeS CRISIS HUMANITàRIeS

María José Díaz
Nicaragua

Fa avançar el dret a decidir de les dones, l'activisme i la no violència buscant el canvi d'idees, actituds i creències.

VIOLèNCIA

     
Avanzadora Relinda Sosa, Perú Avanzadora Niyotara Fainés, Burundi Avanzadora. María Teresa Moreno, Ecuador-España
Relinda Sosa
Perú 

Presideix un projecte d'organització popular femenina únic al món.

PARTICIPACIÓ POLÍTICA

Niyotara Fainés
Burundi

Després d'anys en un camp de refugiats, va tornar al seu poble i va començar de la zero. Avui es un referent a la seva comunitat.

AUTONOMiA ECONòMICA

María Teresa Moreno
Equador-Espanya

María Teresa acompanya i forma a dones migrants en el coneixement i en la reivindicació dels seus drets. 

Drets LABORALS

     
Avanzadora Perla Álvarez, Paraguay Avanzadora Mariam Nama, Burkina Faso Avanzadora María Eugenia Cruz, Colombia
Perla Álvarez
Paraguay 

Treballa perquè es reconeguin els drets de les dones camperoles. També promou un nou lideratge femení.

PARTICIPACIÓ POLÍTICA

Mariam Nama
Burkina Faso

Aconsegueix ingressos i autonomía per a les 500 dones que formen part de la cooperativa que presideix.

AUTONOMiA ECONòMICA

María Eugenia Cruz
Colòmbia

Un exemple de coratge y d'implicació personal per visibilitzar la violència que pateixen dones y nenes al seu país. 

VIOLèNCIA