info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Cabecera desigualdad
27/06/2016

Contra la desigualtat i la pobresa a Espanya

La crisi econòmica i les retallades en sanitat, educació i en altres serveis socials han augmentat la desigualtat, la pobresa i l'exclusió a Espanya. I les persones més vulnerables han estat i són les més afectades.

Per aquest motiu, hem començat a treballar a Espanya donant suport a organitzacions de reconeguda trajectòria que treballen directament en dos dels sectors que Oxfam Intermón considera claus per canviar la vida de milers de persones: migracions i violència contra les dones.

La pobresa, la injustícia i la desigualtat són problemes globals. La desigualtat ha augmentat a tot el món durant els últims anys i Espanya no és una excepció. Actualment, l'1% més ric de la població mundial posseeix més riquesa que el 99% restant (80% al nostre país). Per això, hem decidit replantejar el nostre treball a Espanya, fins ara centrat en la publicació d'investigacions i les campanyes polítiques. Des d'aquest any, a més de continuar amb la nostra feina en més de 90 països, hem començar a donar suport a persones en situació d'exclusió i vulnerabilitat al nostre país. La lògica de treball serà la mateixa que la resta del món, això suposa que no farem intervenció directa, sinó que treballarem per millorar la vida de les persones en risc d'exclusió donant suport a organitzacions que porten temps treballant en el nostre territori.

Per què migracions i violència contra les dones?

La població migrant i les dones són dos dels col·lectius més afectats per la desigualtat i la discriminació al nostre país.

Hi ha molts motius pels quals les persones es veuen obligades a abandonar els seus llocs d'origen: conflictes, pobresa, abusos... La migració no és una amenaça contra la qual cal lluitar si no un fenomen complex que s'ha de gestionar. A Oxfam treballem als països d'origen de les persones migrants i coneixem de primera mà les problemàtiques que els empenyen a buscar refugi o oportunitats en un altre país. Per coherència, considerem que hem de donar suport també a aquest col·lectiu a Espanya, per respecte als drets de les persones, vinguin d'on vinguin.

Mitjançant la nostra col·laboració amb altres organitzacions, oferirem a persones migrants serveis d'acollida i informació, acompanyament legal, aprenentatge del castellà i informàtica i ajuda per a la inserció laboral, entre d'altres.

En quant als drets de les dones, a Oxfam treballem en aquest àmbit des de fa més de 30 anys. Les dones segueixen sent el col·lectiu més afectat per la desigualtat econòmica, política i social, i a més una de cada tres dones pateix violència. Per revertir aquesta situació, acompanyem a milers de dones a tot el món, organitzacions i moviments. A Espanya, treballarem en la prevenció, formació i sensibilització per eradicar la violència contra les dones i les nenes, donarem atenció jurídica i psicològica a dones víctimes i atendrem als seus fills i filles.

 

Organitzacions que donem suport

 

En què consisteix el nostre suport

Cada exercici es destinarà 110.000 € per un fons de suport econòmic i tècnic a organitzacions. Aquests 110.000€ suposen tan sols un 0,14% del pressupost total de l'organització, que està al voltant dels 80 milions d'euros.

A més de rebre el suport econòmic, Oxfam Intermón ofereix a les organitzacions sòcies un acompanyament en àmbits com a estratègia organitzativa, incidència política, investigacions, captació de fons, activisme digital, comunicació o avaluació i aprenentatge. Així mateix, en 2017 s'organitzaran unes jornades per millorar les capacitats de les organitzacions (Escola d'influència).