info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Viu una experiència especial a Hondures

Ja tenim guanyadors! Aquest any, Gilberto de Zaragoza, Pilar de A Coruña, Dolors de Madrid, Fernando de Santa Cruz de Tenerife iÍñigo de Vitòria-Gasteiz viatjaran a Hondures al setembre per conèixer la feina que les persones que col·laboreu amb Oxfam Intermón feu possible fem en aquest país. I ells mateixos t’ho explicaran a la tornada.

Vols fer-te una idea de com serà la seva experiència? Els col·laboradors que van viatjar al Nepal l'any passat t'ho expliquen en aquest vídeo.

HI HA SENSACIONS QUE NO PODEM DESCRIURE'T AMB PARAULES
HI HA SENSACIONS QUE NO PODEM DESCRIURE'T AMB PARAULES
Què fem a Houndures?

Hondures és un dels països més pobres de l’Amèrica Llatina, tot i que té un gran potencial productiu. La pobresa afecta a més de la meitat de la població – la majoria jove i rural. L’economia, amb un creixement escàs i massa dependent dels conreus per a l’exportació i amb una mà d’obra molt barata, impulsa la immigració als Estats Units.

La concentració de la riquesa i el poder polític redueixen les possibilitats de desenvolupament i impedeixen que la majoria pugui gaudir plenament de seus drets.  Els patrons socials i culturals molt forts, la inacció del Govern i la poca perspectiva de canvi real ajuda a la passivitat i dificulten la reducció de la violència, especialment cap a les dones. Es calcula que més del 90% dels feminicidis queden impunes a Hondures. Cal afegir que el país està bastant afectat per desastres mediambientals.

Oxfam a Hondures

Oxfam Intermón treballem al país des del 1998 per reduir les desigualtats i les injustícies que pateixen les dones i els joves ja que aquests dos grups viuen situacions de pobresa, vulnerabilitat i exclusió. Hi fomentem el ple exercici dels seus drets i un lideratge transformador que impulsi canvis positius pel que fa a les creences, les actituds polítiques i les pràctiques públiques. Volem que a Hondures s’aconsegueixin mitjans de vida sostenibles, que avanci l’àmbit de la seguretat i s’hi promogui la participació social, econòmica i política.

Els drets de les dones són al centre dels nostres objectius, cosa que influencia el debat públic que impulsem i el desenvolupament de projectes compromesos amb el canvi. Promovem activitats a través d’un programa dirigit cap a tres eixos:

  1. L’empoderament econòmic de dones i joves.
  2. La ciutadania activa de dones i joves.
  3. La prevenció de la violència contra dones i nenes.

Obrim espais per al diàleg polític i posem en contacte diferents organitzacions de la societat civil per generar el desenvolupament de capacitats i compartir el coneixement tècnic especialitzat. Proporcionem fons a organitzacions socials i fomentem una tasca humanitària que integra la resposta d’emergència per salvar vides amb el desenvolupament de la resiliència ambiental, econòmica i social.

La feina a Hondures està connectada amb les campanyes internacionals Iguals i Basta! Acabemos con la Violencia contra las Mujeres.

Documents relacionats