CONOCER MÁS

Viu una experiència especial a Hondures

 

Ja han tornat d'Hondures!

 

Aquest any, Gilberto de Zaragoza, Pilar de A Coruña, Dolors de Madrid, Fernando de Santa Cruz de Tenerife iÍñigo de Vitòria-Gasteiz han viatjat a Hondures per conèixer la feina que les persones que col·laboreu amb Oxfam Intermón feu possible fem en aquest país. I ells mateixos t’ho explicaran en uns dies.

 

Vols fer-te una idea de com ha sigut la seva experiència? Els col·laboradors que van viatjar al Nepal l'any passat t'ho expliquen en aquest vídeo:

Hondures és un dels països més pobres de l’Amèrica Llatina, tot i que té un gran potencial productiu. La pobresa afecta a més de la meitat de la població – la majoria jove i rural. L’economia, amb un creixement escàs i massa dependent dels conreus per a l’exportació i amb una mà d’obra molt barata, impulsa la immigració als Estats Units.

 

La concentració de la riquesa i el poder polític redueixen les possibilitats de desenvolupament i impedeixen que la majoria pugui gaudir plenament de seus drets.  Els patrons socials i culturals molt forts, la inacció del Govern i la poca perspectiva de canvi real ajuda a la passivitat i dificulten la reducció de la violència, especialment cap a les dones. Es calcula que més del 90% dels feminicidis queden impunes a Hondures. Cal afegir que el país està bastant afectat per desastres mediambientals.

Oxfam a Hondures

Oxfam Intermón treballem al país des del 1998 per reduir les desigualtats i les injustícies que pateixen les dones i els joves ja que aquests dos grups viuen situacions de pobresa, vulnerabilitat i exclusió. Hi fomentem el ple exercici dels seus drets i un lideratge transformador que impulsi canvis positius pel que fa a les creences, les actituds polítiques i les pràctiques públiques. Volem que a Hondures s’aconsegueixin mitjans de vida sostenibles, que avanci l’àmbit de la seguretat i s’hi promogui la participació social, econòmica i política.

Els drets de les dones són al centre dels nostres objectius, cosa que influencia el debat públic que impulsem i el desenvolupament de projectes compromesos amb el canvi. Promovem activitats a través d’un programa dirigit cap a tres eixos:

 

  • L’empoderament econòmic de dones i joves.
  • La ciutadania activa de dones i joves.
  • La prevenció de la violència contra dones i nenes.

Obrim espais per al diàleg polític i posem en contacte diferents organitzacions de la societat civil per generar el desenvolupament de capacitats i compartir el coneixement tècnic especialitzat. Proporcionem fons a organitzacions socials i fomentem una tasca humanitària que integra la resposta d’emergència per salvar vides amb el desenvolupament de la resiliència ambiental, econòmica i social.

La feina a Hondures està connectada amb les campanyes internacionals Iguals i Basta! Acabemos con la Violencia contra las Mujeres.