info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Una organització íntegra en la qual confiar

COMPORTAMENT ÈTIC

Som una organització integra, fidel a la missió d'aconseguir un món sense pobresa, als seus objectius i valors. I exigim a les persones que treballen i col·laboren amb Oxfam Intermón aquesta mateixa integritat i compromís per fer realitat un canvi que ofereixi oportunitats i drets a tothom.

Per assolir aquests principis ens basem en:

MODEL DE LIDERATGE

Promoure, en tota l'organització, una visió i una pràctica orientades a aconseguir la justícia social.

CODI DE CONDUCTA

Impedir que utilitzem les relacions de poder desiguals que es puguin generar en l'exercici de les nostres funcions en el benefici propi.

ASSETJAMENT, ABÚS I EXPLOTACIÓ

Actuar de manera contundent per protegir les persones amb les que treballem, especialment a les dones.

GOVERN RESPONSABLE

Apliquem criteris de transparència i bon govern i actuem de manera honesta i íntegra. Per nosaltres és imprescindible la prevenció, detecció, investigació i resposta de qualsevol tipologia de frau i corrupció, tant si s'origina dins com fora de l'organització.

Comptem amb una Política de Transparència i Rendició de comptes que ens obliga a oferir informació rellevant, coherent i consistent respecte a la nostra gestió, decisions, actuacions, resultats i impactes obtinguts.

També tenim normes que condicionen les relacions amb alguns dels nostres col·laboradors. En el cas de les empreses, per acceptar la seva col·laboració, prèviament analitzem la seva informació pública per valorar l'impacte de les seves pràctiques empresarials en la vida de les persones.

COMPROMÍS SOCIAL

Complim amb la legalitat en tot allò que afecta la nostra tasca i a més ens sotmetem a codis i estàndards que marquen la gestió de les ONG i la seva manera de captar fons, la seva actuació en situacions d'emergència o en el desenvolupament de comerç just... cadascuna de les nostres polítiques, procediments, codis, protocols i formes d'actuació, incorpora criteris socialment responsables, la nostra Política de Responsabilitat Social ens obliga a:

  • Ser transparents en la gestió.
  • Promoure la participació, contribució i aportacions dels que contribueixen, col·laboren o es beneficien de la nostra tasca.
  • Respectar i promoure els drets de les persones.
  • Promoure un desenvolupament sostenible que respecti el medi ambient i els recursos naturals.
  • Fer una gestió responsable dels nostres recursos.