info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Aliances

Estem convençuts que, sumant els nostres esforços als d'altres ONG, avançarem en la lluita per combatre la pobresa.

Convençuts que, sumant els nostres esforços als d'altres organitzacions, reaccionarem millor davant la pobresa i la injustícia, també formem part de vàries aliances. Així formem part de la Coordinadora Espanyola d'Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (CONGDE) i participem en les coordinadores d'ONG de les 17 comunitats autònomes d'Espanya. Pertanyem a EURODAD (Xarxa Europea de Deute i Desenvolupament), FECEMD (Federació Espanyola de Comerç Electrònic i Màrketing Directe) i FETS (Finançament Ètic i Solidari).

En l'àmbit de l'acció humanitària, som membres del Consell Directiu del Projecto Esfera, que regula les normes mínimes de resposta humanitària en casos de desastres, i socis de ECHO (Servei d'Ajuda Humanitària de la Comissió Europea), amb qui hem signat el FPA (Acord marc de Col·laboració, en les seves sigles en anglès), que defineix els rols i responsabilitats en la implementació de les operacions humanitàries finançades per aquest organisme.

En l'àmbit de gestió de seguretat, formem part del consell de direcció del EISF (European Interagency Security Forum).

En l'àmbit del comercç just, formem part de la Coordinadora Estatal de Comerç Just, de la Associació Europea de Comerç Just (EFTA) i de l'Organització Mundial de Comerç Just (WFTO). A més a més, som socis fundadors de Fairtrade España (segell de comerç just).

 

D'altra banda, des de 1995, som un dels organismes consultius del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides.