info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Persones com tu

Som persones que lluitem amb, i per a les persones desfavorides i com a part d'un ampli moviment global, amb l'objectiu d'eradicar la injustícia i la pobresa, i per aconseguir que tots els éssers humans puguin exercir plenament els seus drets i gaudir d'una vida digna:

La força de les persones contra la pobresa: Pla Estratègic d'Oxfam 2013-2019

DOCUMENTS RELACIONATS

Model de treball: Pla estratègic institucional (en castellà)
Organigrama general de Oxfam Intermón
Organigrama direcció d'Oxfam Intermón
Who we are
Qui sommes-nous