info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

01/10/2017

Oxfam Intermón davant la situació de repressió i violència que s'està vivint

Davant la situació de repressió i violència que s'està vivint a Catalunya avui, Oxfam Intermón, organització que promou els drets humans i la justícia social:

  1.  Condemnem l'ús de la violència per part de les forces policials. Davant d'una mobilització pacífica per part de la ciutadania catalana, l'ús exprés de la violència al llarg del dia és rebutjable i suposa una vulneració de drets fonamentals.
  2. Mostrem la nostra solidaritat amb les persones colpejades i ferides durant la jornada.
  3. Exigim la fi de qualsevol tipus de violència i cridem a mantenir una actuació pacífica per part de tots.
  4. Com anticipàvem en la posició expressada fa una setmana, el tancament d'espais i vies de negociació només fa que la tensió s'agreugi suposant riscos d'escalada en l'agressivitat i la violència.
  5. Reiterem, amb més urgència si és possible, la nostra crida al diàleg i a la negociació entre les parts. Aquesta situació de trencament exigeix solucions polítiques i democràtiques.

Per atenció als mitjans de comunicació:

María Herranz Gete

Mail: mherranz@oxfam.org

Tel: 628460782

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oxfam Intermon’s reaction to the situation of violence and repression Catalonia is living today

As a response to the situation of repression and violence Catalonia is living today, Oxfam Intermon, an organization that promotes human rights and social justice states:

  1. We Condemn the use of violence on the side of the police. In front of a peaceful mobilization on the side of Catalan citizenship, the explicit use of violence during the day is rejectable and implies a severe infringement of fundamental rights. 
  2. We express our solidarity with the people beaten and injured during the day.
  3. We demand the end of any kind of violence, and call everyone to act peacefully.
  4. As we anticipated in our public position one week ago, the closing of spaces and paths for negotiation drives a deepening level of tension, implying the risk of aggressiveness and violence scaling-up.
  5. Therefore, we reiterate with all sense of urgency, a call for dialogue and negotiation among the parts. This breakdown situation calls for political and democratic solutions. 

Media contact:

María Herranz Gete

Mail: mherranz@oxfam.org

Tel: 628460782