info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

24/04/2013

La taxa als bancs podría beneficiar a de més d’un milió d’espanyols en risc d’exclusió

Oxfam Intermón demana al Govern que apliqui la taxa a les transaccions financeres internacionals des l'1 de gener de 2014 i que la seva recaptació es destini íntegrament a la lluita contra la pobresa i la desigualtat a Espanya i als països més pobres

Aquest mecanisme podria recaptar 5.000 milions d'euros al nostre país i seria efectiu, a més, per frenar l'especulació, evitar la fuga de capitals i l'evasió fiscal

(c) Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Robin Hood inaugura junt a Elena Salgado un nova borsa de valors.

(c) Pablo Tosco / Oxfam Intermón

La taxa a les transaccions financeres internacionals (TTF) recaptaria al nostre país, si s'aplica en tota la seva amplitud, uns 5.000 milions d'euros que podrien alleujar la pobresa i els nivells de desigualtat de les persones que més pateixen les conseqüències de la crisi tant a Espanya com als països més pobres. De fet, part d'aquests diners (1.800 milions d'euros) podria garantir al nostre país una renda mínima a gairebé 450.000 llars, assegurant que els més de 1.170.000 persones que avui no compten amb cap ingrés, es beneficiessin d'ella. Això suposaria fer universal una renda d'inserció Activa reformada. Aquesta és una de les conclusions de la proposta "Una taxa contra la pobresa" que avui ha presentat Oxfam Intermón.

A nivell global, la taxa també serviria per compensar la brutal retallada del nostre país a la cooperació internacional, que va caure en un 70% en els últims tres anys (mentre que el conjunt de països donants la van reduir en conjunt un 5%). Així, partides com les destinades a ajuda humanitària podrien passar de 20 milions pressupostats avui a 250 milions, el que permetria atendre més de 7 milions de víctimes de conflictes i desastres naturals. De la mateixa manera, Oxfam Intermón proposa destinar 500 milions a la lluita contra la fam i el canvi climàtic.

"Espanya ha de posar en marxa la taxa a les transaccions financeres de manera immediata. És a dir que els pressupostos generals de l'Estat per a 2014 recullin els ingressos i les despeses d'aquesta taxa i que es destini íntegrament a ajudar les víctimes de la crisi tant a Espanya com als països més pobres ", afirma Francesc Mateu, director d'Oxfam Intermón a Catalunya i Andorra.

Avui en dia hi ha a Espanya 12,5 milions de persones que viuen en la pobresa (segons Càritas) i el nombre podria incrementar-se fins als 18 milions el 2022, segons un informe d'Oxfam Intermón, si no es posen mesures urgents. Al món més de 1.200 milions de persones viuen en la pobresa extrema. No obstant això les mesures d'austeritat aplicades al nostre país suposen l'abandonament de polítiques socials i una càrrega excessiva sobre les persones més vulnerables tant aquí com a fora.

L'informe destaca també que la TTF, coneguda com Taxa Robin Hood, tindrà beneficis més enllà del seu poder recaptatori, ja que permetrà frenar l'especulació i evitarà la fuga de capitals i l'evasió fiscal. "Una taxa que s'apliqui al màxim nombre de productes financers permetrà dona visibilitat als moviments de capitals en un moment en què tant la ciutadania com els principals líders europeus i globals estan convençuts que l'evasió fiscal és un dels principals problemes del nostre sistema econòmic ", comenta Mateu.

"Aquest impost al sector financer, culpable de l'esclat de la crisi, no pot anar destinat al rescat dels bancs (al qual ja s'han destinat ingents quantitats de fons públics), ni a cobrir el dèficit, al qual es destinen en l'actualitat 1 de cada 3 euros dels pressupostos de l'Estat. La implantació d'aquesta taxa és un triomf d'organitzacions socials i perquè sigui realment una taxa Robin Hood, els seus fons han de dedicar-se a millorar la vida de les persones que més pateixen els efectes de la crisi sense haver contribuït a la seva gènesi ", afirma Mateu.

Una taxa europea

Onze països de la UE van aprovar imposar una TTF que s'estima que recapti entre 30.000 i 35.000 milions d'euros l'any segons l'estimació de la Comissió Europea. Si bé la seva posada en marxa està fixada per a finals de 2014, no hi ha res que impedeixi als països avançar la seva aplicació. De fet França ja l'ha iniciat la seva recaptació.

Segons la proposta de la Comissió Europea de febrer d'aquest any, la taxa tindrà un tipus mínim del 0,1% sobre la compravenda d'accions i bons i un 0,01% per a productes derivats. Una taxa minúscula amb escàs poder de distorsió de les operacions i que recaurà sobre els operadors financers, sense tenir impacte sobre la ciutadania o sobre l'economia real.

L'informe destaca la necessitat d'aplicar la taxa a una àmplia gamma de productes financers, incloent-hi els derivats i evitant excepcions que promocionin uns productes sobre altres. Això només portaria a un transvasament de capitals per evitar l'impost. "La seva aplicació s'hauria d'estendre en un futur proper a la transaccions en divises per abastar així un mecanisme en el que l'especulació genera efectes econòmics i socials molt negatius". ¿Això és declaració o text?

Assignació de fons

Oxfam Intermón proposa que els fons derivats de la TTF no s'han de destinar a polítiques públiques que garanteixen drets universals, el finançament no admet retallades i ha de sortir enterament dels Pressupostos Generals de l'Estat, com la salut o l'educació. La TTF ha de suposar recursos addicionals al pressupost i han de donar resposta a situacions de pobresa i a necessitats no cobertes provocades per la crisi i per les retallades en programes socials i d'ajuda derivats d'ella.

Proposta d'assignació dels 5.000 milions que recaptaria la TTF (50% per a polítiques socials a Espanya i 50% per lluita contra la pobresa i la desigualtat en països en desenvolupament)

Al nostre país:

 • 1.800 milions: renda mínima a totes les famílies sense ingressos, 1.178.000 persones
 • 400 milions: beques menjador, llibres i material escolar, 1.140.000 nens
 • 200 milions: ONG que treballen amb col•lectius exclosos: dones i nens víctimes de violència, menors en risc d'exclusió, drogodependents
 • 100 milions: polítiques d'integració social d'immigrants

Cooperació Internacional i canvi climàtic:

 • 250 milions: Acció Humanitària en emergències
 • 500 milions: Lluita contra la fam i mitigació de l'impacte del canvi climàtic.
 • 250 milions: Salut, especialment sida, malària i tuberculosi
 • 250 milions: Infància, educació i nutrició
 • 100 milions: Accés a aigua neta
 • 150 milions: ONGD per a Amèrica Llatina i Àfrica
 • 250 milions: Cooperació bilateral amb Amèrica Llatina i Àfrica
 • 400 milions: Fons Verd contra el canvi climàtic
 • 350 milions: Lluita contra el canvi climàtic a Espanya. Estalvi i eficiència energètica

Documents relacionats