info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

09/10/2018

Un nou informe d'Oxfam evidència l'escàs compromís de molts països en la lluita contra la desigualtat

• L'Índex de Compromís amb la Reducció de la Desigualtat (CRI) fa una classificació de 157 països d'acord amb les seves polítiques tributàries, de despesa social i de drets laborals

• Es tracta de la segona edició d'aquest informe, en el qual s'hi han inclòs nous indicadors sobre elusió fiscal i violència contra les dones

• Espanya ocupa el lloc 22 en aquest rànquing

D'acord amb la segona edició de l'Índex de Compromís amb la Reducció de la Desigualtat (Índex CRI) elaborat per Oxfam i Development Finance International (DFI), Nigèria i Singapur són alguns dels països els governs dels quals estan implementant polítiques que incrementen la desigualtat.

L'Índex CRI fa una classificació de 157 països d'acord amb les seves polítiques tributàries, de despesa social i de drets laborals, tres àrees clau per reduir la desigualtat segons Oxfam i DFI. L'índex evidencia una clara diferència entre els Governs de països com Corea del Sud, Indonèsia i Geòrgia, que estan adoptant mesures positives per reduir la bretxa entre rics i pobres, i aquells que no estan fent sinó augmentar-la. No obstant això, tots els països, fins i tot aquells que lideren la classificació, podrien adoptar mesures més ambicioses.

Per tal de millorar la metodologia utilitzada l'any anterior, en aquest nou índex s'han inclòs nous indicadors sobre elusió fiscal i pràctiques fiscals agressives i sobre violència contra les dones, i s'han utilitzat bases de dades més actualitzades. El nou indicador sobre violència de gènere revela que, tot i els importants èxits aconseguits en els últims mesos gràcies al moviment #MeToo i a altres moviments de defensa dels drets de les dones, menys de la meitat dels països compta amb lleis contra l’assetjament i la violència sexual.

L'índex mostra, per exemple, que Singapur es troba entre els 10 últims països pel que fa a la reducció de la desigualtat tot i ser una de les nacions més riques del món. Nigèria, per segon any consecutiu, ocupa l'últim lloc a causa de la seva escassa despesa social, l'increment de les vulneracions dels drets laborals i una escassa recaptació fiscal. Per contra, Corea del Sud ha adoptat mesures importants per abordar la desigualtat augmentant el salari mínim en un 16,4%, i Geòrgia i Indonèsia estan impulsant també progressos per reduir la desigualtat. Dinamarca lidera la classificació gràcies a una llarga història de polítiques que han construït un sistema tributari més progressiu, una elevada despesa social i un dels millors sistemes de protecció de drets dels treballadors del món. No obstant això, el retrocés en algunes d'aquestes polítiques recentment està generant un creixement de la desigualtat al país.

La desigualtat alenteix el creixement econòmic, soscava la lluita contra la pobresa i agreuja les tensions socials. El Banc Mundial estima que, mentre els governs no abordin la desigualtat, serà impossible assolir el primer dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), eradicar la pobresa extrema per a l'any 2030. Si continua així, s'estima que el 2030 prop de 500 milions de persones seguiran vivint en condicions de pobresa extrema.

Matthew Martin, director de Development Finance International, ha afirmat: "El més sorprenent de tot és que l'índex demostra clarament que combatre la desigualtat no depèn que el país sigui el més ric o la seva economia la més gran. Lluitar contra la desigualtat només requereix voluntat política per aprovar i portar a la pràctica mesures que tractin d'escurçar la bretxa entre els 'súper' rics i els pobres. Aquest índex mostra clarament qui està fent això i qui no".

Iñigo Macías, coordinador d'investigacions d'Oxfam Intermón, afirma: "Aquest índex ens pot mostrar el camí de les polítiques públiques per garantir que el creixement econòmic a Espanya sigui inclusiu. Aquesta setmana es presenten els Pressupostos Generals de l’Estat. Per aquest motiu, esperem veure uns Pressupostos Generals amb majors recursos tributaris i millor invertits en polítiques socials per reduir la desigualtat a Espanya. Això significaria millorar posicions en el CRI de l'any que ve".

La situació d'Espanya

En relació als 157 països en el rànquing CRI, Espanya ocupa el lloc 22. No obstant això, en comparació amb la resta de països de l'OCDE i amb altres països de renda alta, Espanya es troba a la part inferior de la llista (20a posició entre els 35 països de l'OCDE i 22a posició entre els 47 països de renda alta analitzats). Tenint en compte els tres pilars considerats en l'índex, el decebedor acompliment d'Espanya s'explica, principalment, per un mercat laboral incapaç de compartir d'una manera equitativa els ingressos i les oportunitats del dinamisme econòmic i per un sistema tributari poc progressiu i que recapta poc, tant si considerem el seu potencial, com en relació a les característiques del país. Aquestes importants debilitats per lluitar contra la desigualtat es veuen lleument atenuades, encara que de manera insuficient, per la despesa pública en educació, salut i protecció social.

L'esforç fiscal d'Espanya se situa en la meitat baixa del rànquing i per sota de la meitat del d'un país com Dinamarca o fins i tot del d'Hongria. L'anàlisi del CRI mostra que el sistema tributari espanyol es troba en el furgó de cua pel que fa a la seva progressivitat (tan sols quatre països: Irlanda, Grècia, Estònia i Eslovàquia obtenen pitjor resultat). A més a més, Espanya encara té una de les taxes d’atur més altes entre els països de la OCDE (que afecta especialment les persones més joves) i la majoria de feina creada és precària i amb salaris baixos (afectant especialment dones i joves). L’augment del salari mínim a 1000 euros el 2020 seria una mesura eficaç per reduir aquesta precarietat i amb això la desigualtat a Espanya.

Notes per als/les editors/es:

  • L'índex de Compromís amb la Reducció de la Desigualtat (Índex CRI), el resum i la nota metodològica estan disponibles aquí.
  • Per a l'índex s'han utilitzat les dades més actuals disponibles a finals de 2017. La major part de les dades sobre polítiques fiscals i laborals són de 2017. Les dades sobre la despesa en salut i educació són de 2016, i sobre la despesa en protecció social de 2015.
  • L'any passat Oxfam va llançar la primera edició de l'Índex CRI com un projecte pilot amb l'objectiu de recollir aportacions de persones expertes de tot el món. La base metodològica és fonamentalment la mateixa, però s'han fet modificacions significatives que permeten obtenir una visió més integral de les accions dels governs en les tres àrees principals: polítiques tributàries, de despesa social i de drets laborals.
  • Per exemple, hi ha nous subindicadors centrats en valorar en quina mesura els països possibiliten l'elusió i les pràctiques fiscals agressives, així com sobre violència de gènere. A causa d'aquests i altres canvis, una comparació directa entre la classificació d'un país l'any passat i aquest any seria imprecisa ja que, encara que algunes variacions en la classificació es deuen a canvis en les polítiques nacionals, d’altres es deuen, simplement, als canvis aplicats en la metodologia.
  • L'índex es publica coincidint amb la reunió anual del Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional que aquest any se celebra a Bali (Indonèsia) i on participaran ministres d'Economia i Finances, governadors de bancs centrals i altres líders econòmics i de la societat civil de la gran majoria de països, entre ells Espanya.
  • Development Finance International és una organització sense ànim de lucre dedicada a l'enfortiment de les capacitats, l'assessorament i la investigació que treballa amb més de 50 Governs i organismes internacionals a tot el món: http://www.development-finance.org/
  • Oxfam és una confederació internacional que treballa al costat d'organitzacions sòcies i comunitats locals a més de 90 països per posar fi a la injustícia de la pobresa.

 

Contacte:

Jessica Romero

Tel. (+34) 91 204 67 20/615 359 40

jromero@oxfamintermon.org

 

Judit Saavedra

Tel. 934.820.742

jsaavedra@oxfamintermon.org