info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

20/09/2016

REACTIU A LA CIMERA MUNDIAL DE REFUGIATS I MIGRANTS DE L’ONU

Una oportunitat sense precedents que ha esquivat compromisos ferms

La primera Cimera sobre Refugiats i Migrants organitzada per l’ONU a Nova York ha sigut una oportunitat sense precedents per aconseguir un acord just i audaç per tal de garantir la seguretat i la dignitat de refugiats i migrants. Com s’esperava, la Declaració final no ofereix compromisos ferms per canviar l’estatus quo i els Governs han donat una resposta insuficient.

“Els països rics han de donar urgentment un pas endavant per rebre, protegir i donar suport als refugiats. Les investigacions d’Oxfam demostren que els sis països més rics del món, que representen més de la meitat de l’economia global, acullen a menys del 9% del total de refugiats i sol·licitants d’asil. Són el que tenen més capacitat i responsabilitat els que més ignoren els necessitats”, afirma Paula San Pedro, responsable d’incidència humanitària d’Oxfam Intermón.

Sobre el paper d’Espanya a la Cimera sobre Refugiats i Migrants, Oxfam Intermón celebra el compromís que ha fet el Rei Felip VI reconeixent la responsabilitat compartida que tenen tots els estats davant la crisi global de desplaçament. L’ONG també valora que el Rei hagi esmentat el paper d’Espanya al Consell de Seguretat de l’ONU, i espera que durant els propers mesos de la seva participació com a membre sigui capaç de donar una resposta a les causes del desplaçament, promogui l’agenda preventiva i fomenti els embargaments d’armes.

Malgrat això, Oxfam Intermón reconeix la seva preocupació davant d’unn discurs que ha assenyalat que Espanya ha gestionat de manera eficient i “amb bons resultats” la crisi de desplaçament. Tal com l’ONG ha denunciat al seu darrer informe, les polítiques espanyoles de migració han posat per davant el control de fronteres i no la protecció i dignitat de les persones, a més d’haver reduït les partides destinades a ajuda humanitària a la seva mínima expressió (67% des de 2011).

Oxfam Intermón considera imprescindible que Espanya faci un gir radical a la seva política migratòria i això implica que la responsabilitat compartida a la que es refereix el Rei es tradueixi en l’acollida immediata als més de 17.000 refugiats que el Govern es va comprometre a rebre de manera immediata. Fins ara només han arribat a Espanya 480.

Notas per editors

El 15 de setembre de 2016, Oxfam Intermón va presentar l’ informe ‘Espanya suspèn en la resposta a la crisi mundial de desplaçats”. 

-Descarrega l’ informe complet aquí: https://oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/InformeEspanyaSuspenCrisisRefugiats.pdf

-Descarrega el resum de l’informe aquí: https://oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/ResumEspanyaSuspenCrisisRefugiats.pdf

-Fotos de refugiats i migrants disponibles.

-Disposem de portaveu en espanyol a les Cimeres de Nova York (Paula San Pedro). 

Contacte per mitjans

Eva Moure

Departamento de Comunicación

932 147 538 / 636 55 01 21

emoure@oxfamintermon.org