CONOCER MÁS

AVENÇOS CONTRA L'ASSETJAMENT, ELS ABUSOS I L'EXPLOTACIÓ SEXUAL

A Oxfam lluitem des de fa anys contra l'assetjament, els abusos i l'explotació sexual.

CODI DE CONDUCTA

Des de 2009 comptem amb un codi de conducta que tot l'equip està obligat a firmar i complir.

PROTOCOLS

L’any 2012 vam crear protocols i mecanismes per detectar, denunciar i combatre aquest tipus de comportaments. 

TOLERÀNCIA ZERO

Al febrer de 2018, després de la publicació d'un cas de conducta sexual il.lícita per part dels treballadors d'Oxfam a Haití el 2011, vam decidir reforçar encara més aquests mecanismes amb la filosofia de tolerància zero.

En aquesta pàgina t'expliquem tots els avenços que hem implementat perquè la nostra organització sigui un entorn lliure de conductes inadequades. Eugenia Rojas, responsable dels programes de salvaguarda d'Oxfam Intermón, ho explica en aquest vídeo:

QUÈ ESTEM FENT? EL NOSTRE PLA D'ACCIÓ

El pla d'acció contra l'assetjament, els abusos i l'explotació sexual d'Oxfam conté deu mesures:

Al març de 2018 vam crear una comissió independent presidida per l'ex secretària general adjunta de Nacions Unides, Zeinab Bangura, i l'exvicepresidenta del Banc Mundial, Katherine Serra, amb plens poders per investigar i avaluar casos actuals i passats, polítiques i pràctiques de la organització.

 

La Comissió està treballant amb investigacions, visites als països en què treballem, entrevistes a supervivents, persones beneficiàries dels programes d'Oxfam i membres de l'equip, i revisió de les nostres polítiques i protocols.


La Comissió ha creat un grup de referència de supervivents encapçalat per Megan Nobert, supervivent ella mateixa i fundadora de Report the Abuse.


La Comissió publicarà un informe final amb recomanacions al juny de 2019.

El nostre compromís és aconseguir una cooperació total amb les autoritats rellevants per oferir justícia a les supervivents d'abusos i evitar nous casos. això implica contacte actiu i màxima transparència amb les autoritats reguladores i els governs dels països en els quals operem.
 
En el cas d'Haití, estem cooperant amb les autoritats haitianes, britàniques i dels països d'origen dels perpetradors, així com amb el parlament britànic.

Oxfam ha mantingut reunions amb més de 20 donants institucionals (l'AECID en el cas d'Espanya) per conèixer els seus requisits i assegurar que els procediments de protecció s'ajusten a ells.

En definitiva, el treball realitzat en aquesta direcció ens permet assegurar que els nostres programes i les nostres mesures de protecció s'ajusten tant a les lleis i regulacions de tots els països en els quals operem, com als requeriments de donants i reguladors.
El compromís és revisar els casos passats i investigar si es van gestionar adequadament. Si no és així, es prendran mesures correctores. Garantirem que existeixin sistemes segurs per canalitzar possibles denúncies i que aquests siguin coneguts pel nostre personal i per personal extern.

Un equip extern a Oxfam ha revisat una mostra representativa de casos passats i ha recomanat millores. Aquestes recomanacions s'han adoptat i seran un dels pilars del nou Servei Compartit de Protecció i el sistema únic de gestió de casos per a tota la confederació Oxfam.

Hem renovat els canals de denúncia creant línies en cinc idiomes i promovent el seu ús entre el personal. Als 90 països hi ha una persona de referència per a la sensibilització i les denúncies.

Estem actualitzant les nostres guies de bones pràctiques i publicitant informació sobre com denunciar temes de protecció i salvaguarda.
Ens hem compromès a publicar els casos relacionats amb assetjament, abusos i explotació sexual de tota la confederació cada sis mesos.

Hem invertit més de dos milions d'euros en la creació de la comissió independent, en formació i conscienciació, en la creació de nous llocs en matèria de protecció i salvaguarda i en altres activitats, amb prioritat per als països d'alt risc (estats fallits , per exemple).


Ja hi ha més d'un centenar de persones de l'equip formades per realitzar investigacions. En la formació, hem convidat a persones d'altres ONG internacionals i organitzacions sòcies.


Hem dut a terme una enquesta a la confederació sobre la cultura d'Oxfam i les seves conclusions s'han utilitzat per fonamentar els canvis que estem implementant en aquesta cultura de treball.


S'ha aprovat un Servei Compartit de Protecció i Salvaguarda que començarà al juliol de 2019 a prestar alguns serveis.

Selecció de personal. No oferim referències d'infractors que busquin feina en altres entitats. Per evitar que s'emetin o ens arribin referències de persones no desitjables, hem creat una base de dades de referències centralitzada y hem reforçat la verificació de referències. A més, només algunes persones estan autoritzades per oferir aquestes referències. Hem creat i implementat una guia de reclutament segur.
 
El nou Servei Compartit de Protecció i Salvaguarda està encarregat de desenvolupar i gestionar les noves polítiques, formació, eines o mecanismes de denúncia. També el sistema únic de gestió dels casos.

A tots els nivells, Oxfam ha estandarditzat l'ús de mecanismes de contractació assegurances. Tot el personal ha de signar el codi de conducta. Oxfam està utilitzant la base de dades World Check per detectar possibles antecedents de comportaments il·lícits.

Hem posat en marxa noves polítiques sobre protecció de menors davant l'abús i l'explotació sexual. Molt aviat s'aprovaran així mateix noves polítiques de protecció i de protecció digital per a la joventut, així com per a persones adultes vulnerables.

Tenim més d'un centenar de persones formades en tècniques de recerca en matèria de protecció.
Oxfam i el sector humanitari han de ser exemplars en l'impuls d'un canvi cultural que protegeixi contra les desigualtats, l'explotació i els abusos. És un treball que estem duent a terme dins d'Oxfam i en col·laboració amb altres organitzacions.
 
Hem revisat i actualitzat el codi de conducta i alimentat la reflexió i el debat intern mitjançant diverses iniciatives: debats d'equip, reunions, seminaris en línia, xerrades, etc. Les organitzacions amb les que col·laborem en els nostres països d'actuació han de complir també.

Els principis feministes són un dels pilars del nostre canvi de cultura laboral i els nostres processos de planificació.

La col·laboració amb altres organitzacions de cooperació és imprescindible ja que el problema transcendeix els límits de cadascuna. Mesures com la creació d'una base de dades comuna, un sistema anti-infractors o un passaport que acrediti el personal del sector humanitari estan ja sobre la taula, amb les limitacions de la protecció de dades com a repte a superar. En aquest sentit, estem treballant al costat d'altres ONG a la Iniciativa Passport, un sistema d'identificació de l'àmbit humanitari on qualsevol conducta il·lícita quedarà registrada.


Oxfam ha mantingut converses amb altres ONG i amb diverses instàncies a nivell mundial, des de Nacions Unides fins a la Unió Europea, passant per l'Agència Espanyola de Cooperació AECID i altres agències autonòmiques de cooperació. A l'octubre de 2018 es va celebrar una Cimera Internacional sobre aquesta qüestió a Londres i diverses persones d'Oxfam van participar.


Estem donant suport a institucions com el Banc Mundial, l'OCDE o UN Dones en el disseny de programes, sistemes d'avaluació i altres mesures de combat a conductes il·lícites.

En molts països treballem a través d'aliances amb organitzacions locals i és imprescindible que elles també tinguin els mateixos estàndards i garanties. Hem fet un estudi sobre la integritat d'aquestes organitzacions, amb el resultat que el 90% d'elles ja té una política de tolerància zero en temes d'assetjament, abús i explotació sexual.
 
A més, estem incrementant de manera sistemàtica el nombre i la qualitat de les nostres aliances amb grups de drets de les dones.

Les organitzacions sòcies i aliades també ens poden ensenyar a millorar, especialment les que treballen per garantir els drets de les dones. A Espanya l'associació feminista Tamaia ens està donant suport per les formacions sobre gènere. Així mateix, hem obert espais de reflexió amb organitzacions sòcies feministes per escoltar els seus anàlisis.
Les persones que col·laboren amb Oxfam, la clientela de les nostres botigues o l'opinió pública en general. De tots i totes podem aprendre i estem fent els nostres millors esforços perquè la comunicació sigui de doble sentit, responent a totes les seves consultes o dubtes.
 
Els mitjans de comunicació i les xarxes socials són dues vies que ens acosten a la ciutadania. Des de febrer de 2018, els i les portaveus de l'organització han respost a centenars d'entrevistes, i hem tractat també de respondre tots els missatges que ens han arribat a través de Facebook, Twitter i altres.

Comuniquem els nostres avenços en la matèria a donants i altres actors clau, i participem en fòrums públics i debats a tot el món per explicar els progressos realitzats.

El treball pels drets de les dones i la justícia de gènere és un dels quatre eixos de treball d'Oxfam Intermón (desigualtat, acció humanitària i aliments i treball són els altres tres) i que el ha passat no ens frenarà sinó tot el contrari.


El compromís d'Oxfam és que el 15% del finançament total dels nostres programes es faci servir específicament en programes de justícia de gènere.


El nostre compromís es plasma en campanyes contra les normes socials patriarcals que originen les violències contra les dones, campanyes pels drets de les treballadores o programes de desenvolupament que impulsin un canvi en les vides de les dones que viuen en la pobresa, així com suport a associacions que treballen en aquest sentit. La campanya Basta a Amèrica Llatina és un clar exemple. De Uganda a Sri Lanka, passant per Espanya o Canadà, seguim impulsant iniciatives per la justícia de gènere.

CONSULTA EL PLA D'ACCIÓ COMPLET