DEMANA AL GOVERN QUE INCREMENTI ELS FONS DESTINATS A L'AJUDA HUMANITÀRIA

EMPRESES DE L'IBEX 35: L'HORA DEL COMPROMÍS

Les empreses de l'IBEX 35 han demostrat durant la pandèmia que saben i poden fer les coses d'una altra manera. Hem vist iniciatives positives i solidàries cap a la societat i cap a les seves plantilles, clients o proveïdors. No obstant això, amb el repartiment de dividends, la presència en paradisos fiscals, les diferències salarials i la bretxa de gènere, aquestes grans empreses segueixen fomentant un model que contribueix a incrementar la desigualtat al nostre país.

L'HORA DEL COMPROMÍS

Llegeix el nostre informe: L'hora del compromís - Les empreses de l'IBEX 35 davant el repte de la pandèmia

UN MODEL QUE FOMENTA LA DESIGUALTAT

Les bones pràctiques mostrades durant la COVID-19 no poden ser només un miratge. Les grans empreses són actors imprescindibles en el joc econòmic i ara tenen l'oportunitat per apostar per un model que posi a les persones en el centre i contribueixi a reduir la desigualtat. És l'hora de l'compromís.

0

Filials de les empreses de l'IBEX 35 en paradisos fiscals

0

Nombre de vegades que el salari dels alts executius de l'IBEX 35 supera el salari mitjà de les seves plantilles

0

Bretxa salarial de gènere en les empreses de l'IBEX 35 prenent com a referència els sous mitjans

LLUMS I OMBRES

Les empreses de l'IBEX 35 estan reduint la seva presència en paradisos fiscals, encara que de forma molt tímida. També són cada vegada més les que informen amb detall sobre la seva situació fiscal. No obstant això, la majoria encara no és tot el transparent que hauria de ser sobre les seves pràctiques fiscals. A més, 20 de les 35 empreses que componen el principal índex de la borsa espanyola van repartir 9.500 milions d'euros als seus accionistes en plena pandèmia. Algunes d'elles van repartir més diners de què havien guanyat. La bretxa de gènere continua inamovible, i la salarial només es redueix una mica.

El sector privat és un dels principals generadors de riquesa en les nostres economies, si no el més important. Al seu torn, les empreses es nodreixen de la societat: mà d'obra qualificada, infraestructures i telecomunicacions i un sistema legal garantista. Per això la riquesa que generen s'ha de repartir de forma més equànime entre els que contribueixen a crear-la. L'experiència durant la pandèmia demostra que les grans empreses poden posar la seva part per consolidar societats més justes i equitatives.

Quines passes poden donar les empreses per evitar la desigualtat?

INFORMES ANTERIORS

Qui fa les parts

L'empremta en la desigualtat de les empreses de l'IBEX 35

Repartiment desigual

Com distribueixen valor les empreses de l'IBEX 35.

Diferències Abismals

Diferències abismals - Informe IBEX35 2017

Beneficis per a qui? L'impacte social dels abusos fiscals

Beneficis per a qui? L'impacte social dels abusos fiscals - Informe IBEX 35 2019

La il·lusió fiscal

La il·lusió fiscal