EMERGÈNCIA A L'ÍNDIA. DONA ARA

Immobilitat social i condemna de la pobresa

Fòrum Econòmic Mundial de Davos 2019

En el context del Fòrum Econòmic Mundial de Davos 2019, publiquem els nostres informes en què denunciem com la desigualtat genera més pobresa al món i també com aquesta afecta el context espanyol.

L'actual sistema permet que les persones més riques segueixin acumulant àmplies fortunes, mentre que centenars de milions de persones lluiten cada dia per sobreviure. Una tributació més justa dels que més tenen pot ajudar a protegir serveis públics com la salut i l'educació, imprescindibles per reduir la bretxa entre persones riques i pobres, i entre dones i homes.

BENESTAR PÚBLIC O BENESTAR PRIVAT?

Aquest informe se centra en la capacitat dels serveis públics universals per combatre la pobresa i reduir la desigualtat. Els governs tenen la responsabilitat de proveir al conjunt de la ciutadania d'uns serveis públics essencials.

La desigualtat a Espanya

A Espanya, la crisi ha destapat la incapacitat del nostre sistema de protecció social contra la pobresa. La immobilitat social fa que els rics i els pobres es perpetuïn en el temps i en les generacions. Aquells amb menys renda ho tenen difícil per canviar la seva situació al llarg de la seva vida: som el quart país de l'OCDE on és més possible seguir estant en el 20% més ric després de quatre anys i les possibilitats de seguir empobrit superen en 10 punts la mitjana.

ESTUDI DESIGUALTAT 1- IGUALTAT D'OPORTUNIDADES 0

Hem elaborat l'estudi Desigualtat 1 - Igualtat d'oportunitats 0 en el que aprofundim en les causes que estan perpetuant aquesta situació, posant el focus en què, a més desigualtat, la mobilitat social entre generacions és menor.