info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Comerç just

Criteris de comerç just

El comerç just s'estableix sobre unes bases d'igualtat i transparència en les relacions de treball que permeten millorar les condicions de vida dels productors i productores dels països del Sud, però també comunicar als consumidors i a les consumidores finals que els productes que adquireixen han estat elaborats en condicions dignes. Per aconseguir aquests objectius, el comerç just es regeix entorn dels següents estàndards.

1- Creació d'oportunitats per a productors i productores desfavorits econòmicament en desavantatge econòmic
El comerç just és una estratègia per alleujar la pobresa i per al desenvolupament sostenible. El seu objectiu és crear oportunitats per a productors i productores que es troben en desavantatge econòmic o marginats pel sistema de comerç convencional.

2- Transparència i rendició de comptes
El comerç just requereix una gestió de les organitzacions i de les seves relacions comercials transparent. Les organitzacions de comerç just fomenten la participació dels seus empleats i empleades, membres o persones productores a través de processos col·lectius de presa de decisions i/o negociacions formals i informals.

3- Relacions comercials justes
Les Organitzacions de comerç just, comercien tenint en compte el benestar social, econòmic i mitjà ambiental dels productors i les productores marginats i no maximitzen els seus guanys a costa d'ells. Mantenen relacions a llarg termini basades en la solidaritat, la confiança i el respecte mutu que contribueix a la promoció i al creixement del comerç just. Es realitzen pagaments per endavant en les fases de pre-collita i pre-producció. El comerç just reconeix, promou i protegeix la identitat cultural i els coneixements tradicionals de les famílies productores com queda reflectit en els seus dissenys d'artesania i en els productes d'alimentació.

4- Pagament d'un preu just
Un preu just en el context local o regional, és aquell que s'ha acordat a través de diàleg i participació. No solament cobreix costos de producció sinó que també permet una producció socialment justa i ambientalment responsable. Ofereix un pagament just als productors i a les productores i presa en consideració el principi d'igual remuneració per a igual treball tant de dones com d'homes. Els qui comercien justament asseguren un pagament puntual als seus socis i, en tant que sigui possible, recolzen als productors i productores a obtenir accés a finançament per a les fases prèvies al cultiu i la collita. Les organitzacions de comerç just ofereixen capacitació a les seves productores i productors per establir un preu just als seus productes.

5- Respecte de les normes de treball infantil i explotació laboral
Les organitzacions de comerç just respecten la Convenció de les Nacions Unides per als Drets del Nen així com les lleis locals i del país respecte a treball infantil. També asseguren que no hi ha explotació laboral durant els processos de producció.

Les organitzacions de comerç just controlen que si existeix participació de nens i nenes en els processos de producció d'articles aquesta no afecti adversament ni al seu benestar ni a la seva seguretat i no interfereixi en la seva educació.

6- Compromís a l'equitat de gènere, a la no discriminació i a la llibertat d'associació
Les organitzacions de comerç just no discriminen en els processos de contractació, remuneració, accés a formació, promoció, i finalització o jubilació per raça, casta, nacionalitat, religió, discapacitat, gènere, orientació sexual, pertinença a organitzacions, afiliació política, edat, estat legal o VIH/SIDA.

Les organitzacions de comerç just respecten i promouen el dret dels seus treballadors a associar-se en sindicats o en qualsevol altra forma d'associació i la negociació col·lectiva.

comerç just significa que es valora i recompensa degudament el treball de la dona. Les organitzacions de comerç just ofereixen oportunitats de desenvolupament a les dones i prenen en compte les seves necessitats a nivell social, de salut i seguretat quan estan embarassades o en períodes de lactància.

7- Condicions de treball i pràctiques saludables
Mitjançant el comerç just es promocionen pràctiques saludables i segures en el lloc de treball amb l'objectiu de reduir els riscos per a la salut, així com fomentar el benestar social dels treballadors i de les treballadores. Les organitzacions de comerç just compleixen amb les lleis locals i del país així com amb les convencions de la OIT (Organització Internacional del Treball) sobre aquest tema.

8- Desenvolupament de Capacitats
El comerç just persegueix maximitzar l'impacte en el desenvolupament de les famílies productores. Tant les organitzacions productores com les organitzacions importadores participen en el procés de desenvolupament de coneixements i capacitats dels productors i de tota la cadena de comerç just.

9- Promoció del comerç just
Les Organitzacions de comerç just generen consciència sobre el comerç just i sobre la possibilitat d'una major justícia en el comerç mundial. Ofereixen als seus clients informació sobre l'organització, els seus productes i en quines condicions són fabricats respectant sempre els codis ètics de publicitat i màrqueting.

10- Respecte pel Medi Ambient
El comerç just promou activament millors pràctiques mediambientals i l'aplicació de mètodes de producció responsables. Aquestes pràctiques contemplen l'ús de matèries primeres sostenibles, la gestió dels residus, l'agricultura ecològica, l'ús sostenible d'embalatges, etc…