info@OxfamIntermon.org | 902 330 331 | 933 780 165

FAQS

Llegats

Tu pots continuar lluitant per un món més just.  Fins i tot quan ja no hi siguis, milers de persones que dia a dia s'esforcen per superar la pobresa, poden rebre el teu suport. Aconsegueix que la teva voluntat impulsi més canvis en les seves vides, incloent a Oxfam Intermón en el teu testament.

No creguis que necessites tenir un gran patrimoni per fer-ho, ja que la qualsevol aportació seguirà sent decisiva per dur a terme els nostres projectes

Mamouna Ouedraogo en la comunidad de Fanka recolecta sorgho. (c) Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Amb el teu llegat, sigui de l'import que sigui, pots fer moltes coses. Alguns exemples:

  • Amb 2.500 € podem construir un pou per 300 persones a Etiòpia amb això aconseguirem reduir en un 50% les malalties causades pel mal estat de l'aigua.
  • Amb 8.560 € pots col·laborar en la construcció de dos graners per als camperols de Guatemala.
  • Amb 111.000 € podràs beneficiar directament a més de 37.000 refugiats dels camps de Djbal i Goz Amer i de zones veïnes, mitjançant la construcció de dutxes, safaretjos, latrines i la formació sobre hàbits d'higiene.
Com deixar el teu llegat o herència?

Per deixar un llegat o herència a favor d'Oxfam Intermón, només has de comentar-li-ho al notari quan facis el teu testament.
Per més informació consulta les Preguntes Freqüents més avall, o contacta'ns per correu electrònic a: legados@oxfamintermon.org, per telèfon al: 902 330 331, o per carta a: Llegats Oxfam Intermón: c/ Gran Via de les Corts Catalanes 641, 08010. Barcelona.

Testimonis

"Allò que volem fer, no cal deixar-ho per a última hora"

(c) M. Sánchez Contador / Oxfam Intermón

"A la teva memòria, hem fet un donatiu per ajudar a millorar un trosset d'aquest món"

Estén la teva solidaritat

Tots els donatius que fas a Oxfam Intermón ajuden a millorar la vida de moltes persones. Un donatiu 'in memoriam', a més a més, és una manera especial de recordar a un ser estimat que ja no està. Moltes persones decideixen fer-ho, perquè se senten més alleujats i aconsegueixen donar-li un significat positiu a un fet dolorós. Pots recordar a una persona puntualment o de manera regular; per exemple per la data del seu neixament o amb motiu d'algun aniversari.

Fes el teu donatiu "in memoriam"

Preguntes freqüents

Per què pensar ara en el meu testament?

Sempre és aconsellable fer testament per deixar clars els teus desitjos, i fer més simples els tràmits per als teus familiars el dia en què no hi siguis.
Si fas testament davant notari, ell t'ajudarà a redactar-ho correctament segons la llei vigent en la teva comunitat autònoma, respectant els drets dels teus hereus forçosos i reflectint la teva voluntat, en cas de voler deixar a organitzacions socials com Oxfam Intermón béns o drets per col·laborar amb les persones més vulnerables. Fer testament és un tràmit simple i de baix cost -al voltant de 50€-.

Què és un llegat?

És l'assignació d'un o diversos béns concrets (diners, immobles, joies o qualsevol un altre ben) a una o diverses persones o institucions.

I una herència?

És també l'assignació de tots o part dels béns a una o diverses persones o institucions, però en aquest cas l'hereu/va contreu també els drets i obligacions que es derivin del testament.

Perjudicaré els drets dels meus hereus forçosos?

Si tens hereus forçosos (és a dir, aquelles persones que per llei tenen dret a rebre part de l'herència) els seus drets sempre seran respectats, per imperatiu legal. Ells rebran la part que els correspon de l'herència, i alhora, tu pots decidir lliurement com distribuir la resta del teu patrimoni.

Què puc deixar a Oxfam Intermón com a herència o llegat?

Diners en efectiu: un percentatge sobre el valor total del patrimoni o un import concret. El que desitgis i en la forma que prefereixis.
Valors financers: accions, fons d'inversió, etc.
Béns mobles: joies, mobiliari, etc.
Béns immobles: pisos, cases, terrenys, etc.

Com faig el meu testament?

El més recomanable és fer-ho davant notari, per assegurar-te que tingui plena validesa, i la redacció reflecteixi els teus desitjos. Si és "obert", podràs modificar-ho o actualitzar-ho quan ho desitgis. El cost del tràmit està al voltant dels 50€.

També pots fer una carta a mà, (testament hològraf), però per fer-ho efectiu arribat el moment, és necessari iniciar un tràmit notarial per verificar la teva signatura i assegurar-se que sigui l'últim testament.

Com s'utilitzarà la meva aportació?

La teva assignació servirà per finançar, en tot o en part, els diversos projectes que porti a terme Oxfam Intermón. Actualment, Intermón treballa en 41 països, en projectes de cooperació per al desenvolupament, ajuda humanitària, comerç just, mobilització social i educació per a una ciutadania global.

Oxfam Intermón haurà de pagar l'impost de successions per la meva herència o llegat?

Oxfam Intermón, per ser una organització sense finalitats de lucre, està exempta de l'Impost de Successions i Donacions.

Puc canviar el meu testament?

Sí, pots canviar-ho en qualsevol moment si així ho desitges. Per a això nomésn’ hauràs de fer un de nou.

Què passa si no faig testament?

Si no fas testament i no tens hereus forçosos, la Llei designa com a hereu a l'Estat o a la teva comunitat autònoma.

Com s'assabenta Oxfam Intermón que una persona ha deixat una herència o un llegat al seu favor?

El notari que hagi autoritzat el testament està obligat a notificar el seu nomenament a les organitzacions beneficiàries en el moment en què arribi al seu coneixement la defunció del testador. També sol notificar-ho el marmessor i si no ho hi ha, han de comunicar-ho la resta dels hereus. No obstant això, en cas de fer testament i deixar a Oxfam Intermón com a hereva o legatària és recomanable avisar-nos una vegada realitzat el testament.

Què significa 'lliure disposició'?

Si tens hereus legítims, la part de la qual pots disposar lliurement és un terç del total del teu patrimoni. Aquesta quantitat és del 100% en cas que no tinguis hereus/ves.

Com puc fer un testament solidari a favor d'Oxfam Intermón?

Nomenant-la beneficiària d'una herència o llegat en fer el teu testament davant notari. Hauràs d'especificar les següents dades:
Fundació Oxfam Intermón
NIF G-58236803
Domicili social en c/ Roger de Llúria nº 15 - 08010 Barcelona

JavaScript is required to use this web. Please, enable JavaScript in your browser and reload the page.