info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Revista

La Revista Oxfam Intermón us explica què fem, per què ho fem i amb qui. Obre les portes d'un Oxfam Intermón que vol ser cada dia més transparent i rendir comptes de les seves accions, però també que ofereix reportatges i notícies del món i seccions per viure la solidaritat de forma amena i participativa.

Últim número

Nº 45

  • Burkina Faso - Llet per sobreviure
  • Oxfam en acció - Una resposta per a cada emergència
  • Hondures - Les raons de l'èxode
  • L'altre botiga - Saps el que compres

 

Ver la revista on line